Notícies

El síndic insta el president de la Generalitat a convocar una reunió urgent i de màxim nivell per abordar els brots de xenofòbia

12/03/2019

foto
Debat en comissió de l’Informe sobre els drets dels infants 2018

Proposa implicar tots els grups parlamentaris i alerta que cal tallar d’arrel qualsevol expressió xenòfoba per mantenir la bona convivència

En el marc del debat en comissió parlamentària de l’Informe sobre els drets de l’infant, el síndic ha destacat que els centres habilitats per als infants migrants sense referents familiars, com el de Castelldefels, són un recurs provisional. També ha reclamat un pla d’atenció integral i integrador

Reitera la necessitat de crear un servei públic d’atenció especialitzada als infants víctimes d’abús sexual, que encara està pendent de desplegament

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha instat aquest dimarts, 12 de  març, el president de la Generalitat a convocar els presidents de tots el grups parlamentaris a una reunió de màxim nivell i de manera immediata per abordar els incidents xenòfobs que han tingut lloc recentment a Canet de Mar i Castelldefels.

A parer del síndic, Rafael Ribó, que ha fet aquesta proposta al president del Govern català, Quim Torra, en el marc d’una reunió mantinguda al Palau de la Generalitat, cal tallar d’arrel qualsevol expressió xenòfoba. “És un tema cabdal per mantenir la bona convivència”, ha dit Ribó.

El síndic, que ha obert una actuació d’ofici sobre els incidents esmentats, ja va fer una crida davant el Parlament de Catalunya ahir mateix, 11 de març, amb motiu del debat en comissió de l’Informe anual, perquè la Cambra faci un pronunciament en defensa dels drets dels infants davant d’actituds intolerants i xenòfobes. Avui, en el marc del debat de l’Informe sobre els drets de l’infant davant la Comissió d’Infància, ha traslladat als diputats la proposta que li ha fet al president.

A més, respecte a la situació dels MENA, ha destacat que els centres habilitats per als infants migrants sense referents familiars, com el de Castelldefels, són un recurs provisional. També ha reclamat un pla d’atenció integral i integrador. En aquest sentit, l’informe La situació dels infants migrants sense referents familiars a Catalunya  destaca l’esforç que ha fet la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), especialment  en la creació de places de centres de primera acollida i altres recursos. En l’informe, el Síndic destaca que, atesa la urgència però també la manca de previsió a mitjà termini, s’han generat problemes relacionats amb la sobreocupació de centres, amb l’ús de centres del sistema de protecció no previstos per atendre aquestes situacions (com ara CREI), amb l’ús de centres d’estada temporal per atendre de manera permanent infants migrants, amb la creació de centres amb condicions de qualitat no adequades, entre d’altres.

Aquesta situació ha tensionat el sistema de protecció i ha afectat la qualitat de l’atenció dels infants migrants i de la resta d’infants tutelats en situacions que suposen un maltractament institucional, i també els professionals que s’ocupen d’atendre’ls.

Informe sobre els drets de l'infant (Novembre 2018)

L’informe també destaca dèficits estructurals del sistema de protecció, com ara la manca del recurs de l’acolliment familiar dels infants migrants (menys de l’1 %), manca de polítiques per promoure el retorn d’infants migrants amb les seves famílies d’acord amb el seu interès superior, dèficits en el desinternament del sistema de protecció i acompanyament en la transició a la vida adulta i dèficits en la provisió de programes de salut mental per a infants migrants no acompanyats. El síndic també recorda la necessitat de garantir places suficients de programes de noves oportunitats i d’inserció laboral.

Prevenció i tractament de l’abús sexual infantil

Abans que sortissin a la llum els últims escàndols de pederàstia en l’àmbit eclesiàstic, el Síndic ja havia insistit que estava pendent de desplegament la creació d’un servei d’atenció especialitzada als infants víctimes d’abús..

Els dos serveis d'atenció especialitzada als infants i adolescents víctimes d'abús sexual que hi ha actualment, la Unitat Funcional d'Abusos a Menors de l'Hospital de Sant Joan de Déu i la Unitat de Pediatria Social de l'Hospital Germans Trias i Pujol–Can Ruti, no estan finançats públicament, no estan territorialitzats i desenvolupen una intervenció de caràcter eminentment sanitari, sense garantir una atenció integral. En aquest sentit, el Síndic ha destacat els dèficits en la provisió d'unitats multidisciplinàries de diagnòstic d'abús sexual, i també la manca de serveis públics especialitzats per assegurar la recuperació dels infants que n'han estat víctimes.

Pobresa infantil: Consolidació de les polítiques de renda a les famílies amb infants

En els darrers anys, el Síndic ha destacat que la millora de la conjuntura macroeconòmica no ha comportat, com a mínim per ara, una millora dels indicadors de risc de pobresa a Catalunya. La pobresa infantil continua sent un fenomen amb caràcter estructural que afecta més del 25% dels infants, mentre que la privació material severa, prop del 7% dels infants. En aquest sentit, recomana que s’adoptin mesures per revertir les regressions en les polítiques per combatre la pobresa, com ara la recuperació de l’ajut 0-3, i millorar la configuració de la renda garantida de ciutadania, de manera que discrimini positivament les famílies amb infants a càrrec, la qual cosa no succeeix amb el disseny actual.

Un aspecte analitzat monogràficament és la situació en què es poden trobar els joves extutelats quan finalitza la prestació per a aquests joves, als 21 anys, i no poden accedir a la renda garantida fins als 23 anys.

Salut: El tractament preferencial de l’infant i la igualtat d’oportunitats

Pel que fa a les llistes d'espera, convé destacar que, en relació amb l'any anterior, en data d'agost de 2018 s'ha mantingut relativament estable el nombre d'infants que estan en espera de consultes externes o d'intervencions quirúrgiques, tot i que ha augmentat el nombre d'infants en espera de proves diagnòstiques (en un 15,3%). En valors relatius, en canvi, encara que de manera poc significativa, la presència d'infants en les llistes d'espera ha millorat en comparació amb la resta de població.

Polítiques de gènere i igualtat

El Síndic també ha demanat al Departament d'Ensenyament que elabori un pla que aposti de manera rigorosa per fer efectiva la coeducació dins de les aules. En aquest sentit, cal promoure l'adopció de mesures preventives als centres educatius que facilitin la creació d'un clima de convivència positiu a l'aula entre nois i noies, i que promoguin les intervencions educatives davant de situacions de discriminació o de desigualtat. També ha demanat el desplegament de la Llei LGTBI, l’ús del llenguatge transversal a les escoles i la implementació de l’educació afectivosexual en el currículum escolar.

Conscienciació social i garantia que els infants són subjectes de drets

El desenvolupament de mesures per promoure una major conscienciació social que els infants són subjectes de dret és un altre àmbit destacat com a prioritari. Un dels exemples exposats és la manca de reconeixement suficient del dret de vaga dels estudiants, tema sobre el qual el Síndic ha rebut diverses queixes i consultes. El Síndic considera que el dret d'adoptar decisions col·lectives respecte de l'assistència a classe és un dret que l'alumnat té reconegut sense restriccions, i el seu exercici no hauria d'estar supeditat a la voluntat de les famílies.

Lleure educatiu: Ajuts econòmics per accedir a les activitats de lleure

Entre les recomanacions per promoure el dret d’accés al lleure, destaca la de convocar els ajuts per fomentar l'accés de l'alumnat a les activitats extraescolars en igualtat d'oportunitats (art. 50.3 i 202 de la LEC), i també la de promoure plans locals de dinamització del lleure educatiu, especialment en municipis amb entorns socials desfavorits. Monogràficament, s’analitza la dificultat de determinats centres, especialment amb una alta complexitat, per organitzar colònies escolars i que hi participi tot l’alumnat.

Tornar