Notícies

El Síndic recomana a la Generalitat que retiri de forma excepcional els llaços grocs i les estelades durant el període electoral

20/03/2019

foto

Es tracta d’una mesura temporal i que només ha de tenir vigència durant el període electoral

El Síndic, fora de l’excepcionalitat del període electoral, manté el mateix criteri exposat en una resolució de setembre de 2018, en què s’havia pronunciat en contra de limitar l’exercici de la llibertat d’expressió a l’espai públic

Apel·la a la necessitat excepcional de preservar escrupolosament la neutralitat ideològica dels poders públics durant el període electoral

Video roda de premsa

El Síndic de Greuges de Catalunya es va adreçar per resolució de 15 de març de 2019 al president de la Generalitat, Quim Torra, per recomanar-li que prengués l’Acord de la Junta Electoral Central (JEC) d’adoptar les mesures oportunes per materialitzar la retirada de llaços grocs i estelades dels edificis i espais públics de la seva titularitat. Arran dels aclariments sol·licitats per part de Presidència de la Generalitat, el Síndic s’hi ha tornat a adreçar per donar resposta a les qüestions plantejades. La institució vol deixar clar que es tracta d’una mesura temporal i que només ha de tenir vigència durant el període electoral.

El Síndic manté el mateix criteri exposat en una resolució de setembre de 2018, en què s’havia pronunciat en contra de limitar l’exercici de la llibertat d’expressió a l’espai públic, incloses les dependències de titularitat pública. Tot i així, el Síndic coincideix en aquest cas amb l’argumentari de la JEC i apel·la a la necessitat excepcional de preservar escrupolosament la neutralitat ideològica dels poders públics durant el període electoral.

En aquest sentit, i en el marc de la tramitació de l'actuació d'ofici sobre la qual ara ha emès una resolució, el Departament de Presidència va traslladar al Síndic un informe jurídic elaborat per la Direcció General dels Serveis Consultius i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic de la Generalitat. L’escrit assenyala que el concepte estricte de neutralitat, vinculat a la neutralitat ideològica, adquireix un relleu especial en període electoral i ha donat lloc a diversos acords de la Junta Electoral Central, entre els quals els dels anys 2015 i 2017. Els acords fan referència al fet que el criteri per retirar elements és aplicable a qualsevol objecte que en permeti la identificació amb alguna de les candidatures que es presenten a la convocatòria electoral.

Davant dels aclariments sol·licitats per Presidència de la Generalitat, el Síndic ha aclarit que el funcionariat i, en general, tot el personal al servei de l'Administració, com a persones titulars de drets fonamentals, tenen garantit el dret a la llibertat d'expressió en el lloc de treball, per bé que l'Administració pot circumscriure'l a determinats espais a l'interior de les dependències per garantir la coexistència d'aquest dret amb el dret de la ciutadania a gaudir d'una administració neutral. De la mateixa manera, pel que fa als edificis titularitat de la Generalitat de Catalunya, el Síndic ha reiterat l’argument C de l’acord de la JEC 66/2019. Finalment, ha matisat que se circumscriu al període electoral, és a dir, des del moment de la convocatòria dels comicis fins a la finalització de la votació.

El Síndic va defensar el gener de 2018 davant la Junta Electoral el dret de manifestació durant el període electoral, arran del cas dels Avis i les Àvies de Reus per la Llibertat, ja que limitar-lo atemptava contra la llibertat d’expressió i la JEC li va donar la raó. En concret, la Junta va emetre l’acord 7/2018, d’11 de gener de 2018, en el qual comunicava que compartia el criteri general manifestat pel Síndic, en el sentit que durant els períodes electorals i fora de la jornada de reflexió i del dia de votació qualsevol manifestació o concentració ciutadana, sempre que es compleixin la resta dels requisits legals per dur-a a terme, queda emparada pel dret constitucional de reunió.

Tornar