Notícies

El Síndic obre una actuació d’ofici per analitzar les mesures de seguretat davant l’increment de morts a les platges catalanes

26/08/2019

Platja Sitges

L'objectiu de l'actuació és analitzar si hi ha un dèficit de vigilància a les platges

Ha demanat informació al Departament de la Presidència i al Departament d'Interior; a les diputacions de Tarragona, Barcelona i Girona; a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), i a l'Associació Catalana de Municipis (ACM) 

Arran dels diversos casos de persones que han mort ofegades en platges catalanes durant aquest estiu, el Síndic ha decidit obrir una actuació d'ofici per analitzar si hi ha un dèficit de vigilància al litoral català.Tot i l'inqüestionable atractiu turístic del litoral català i la gran afluència de banyistes en període estival, no hi ha, a hores d'ara, una normativa d'àmbit català que estableixi uns criteris mínims per garantir la seguretat a les platges, i que determini unes condicions bàsiques en la prestació dels serveis de socorrisme i salvament, com la que sí que tenen altres comunitats autònomes, com les Illes Balears o les Illes Canàries.

Són els ajuntaments els qui, tenint en compte el marc normatiu, les necessitats del municipi i els recursos públics disponibles, garanteixen els serveis de vigilància i salvament que consideren més adients, la qual cosa dona lloc a una disparitat de criteris i situacions que fa que no totes les platges estiguin vigilades, o que les franges horàries de vigilància siguin diferents, i també que els mitjans humans i materials destinats a garantir la seguretat de les persones siguin també diferents. Sens perjudici d'això, sí que és té coneixement que el Departament d'Interior duu a terme, des de fa anys, actuacions de suport als municipis en l'àmbit de la seguretat a les platges, que es concreten, principalment, en consells adreçats a banyistes i en material divulgatiu que recull recomanacions des de la vessant de la protecció civil.

L'any passat, el Síndic ja va rebre diverses queixes sobre aquesta problemàtica de persones que havien creat la plataforma SOS Socorristes, que representa més de cinc-cents professionals del sector del socorrisme aquàtic a les platges, i es va reunir amb part dels seus membres. Entre les queixes de la plataforma hi figurava la manca d'una regulació normativa que estableixi uns criteris mínims a Catalunya, i la necessitat d'establir una millor regulació professional del sector, que denuncia situacions de precarietat laboral i dificultats a l'hora d'acreditar i realitzar els tràmits legals necessaris que permeten exercir com a professionals del salvament i el socorrisme.

Cal destacar també que el Síndic ja es va fer ressò d'aquesta problemàtica en l'informe El cos de bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències de Catalunya, presentat al Parlament de Catalunya el mes de maig de 2019, en el qual es posava de manifest que tots els recursos humans i materials invertits requeririen unes directrius comunes i una racionalització de les aportacions econòmiques que fan Generalitat, diputacions i ajuntaments.

En aquest context, el Síndic s'ha adreçat al Departament d'Interior de la Generalitat per conèixer el detall de les actuacions de suport als municipis que es duen a terme en aquesta matèria, les dades relatives al nombre d'intervencions de salvament dels darrers anys i la previsió envers l'establiment d'una regulació normativa del sector del socorrisme i el salvament, més enllà de l'actual regulació com a professió esportiva.

També s'ha dirigit al Departament de la Presidència, al qual ha demanat, a més, informació sobre la formació i titulació requerida per a l'exercici de la professió de socorrista.

El Síndic també ha demanat informació sobre el suport i l'assessorament que presten als municipis en aquesta matèria la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis. 

Tornar