Notícies

Comunicat del síndic de Greuges- 28 d'agost de 2019

28/08/2019

Rafael Ribó, síndic de Greuges de Catalunya

Davant de les sol·licituds de compareixença de diversos grups parlamentaris i les declaracions recollides pels mitjans de comunicació, el síndic de greuges emet el següent comunicat: 

1.- Arran de la publicació en un mitjà de comunicació d'una part del relat de la Guàrdia Civil sobre un viatge amb avió a una final de futbol, immediatament (3 de maig de 2019) vaig registrar al Parlament de Catalunya una carta adreçada al president del Parlament en què li demanava una compareixença per tractar aquest tema, abans que cap grup parlamentari demanés o fes cap mena de consideració política sobre la qüestió. El mateix dia que un altre mitjà de comunicació va tornar a publicar, en aquest cas amb fotografia, la mateixa informació (13-14 d'agost), vaig reiterar de nou, per carta, al president del Parlament la demanda de compareixença.

2.- Des de l'any 2008, set anys abans que entrés en vigor la Llei de transparència i accés a la informació, aquesta institució té al seu web tota la informació a l'abast de tothom amb la màxima voluntat de transparència. En aquest sentit, cal dir també que hem respost amb la màxima celeritat qualsevol demanada que hagi fet qualsevol grup parlamentari per aquest tipus de qüestions. Per exemple, hem respost, ja fa dies, el grup de Ciutadans amb tot el que ens ha demanat sobre els obsequis que pot haver rebut aquesta institució.

3.- El síndic considera oportú subratllar que defensarà, sempre, que tots els parlamentaris i totes les persones de Catalunya puguin fer ús de la màxima llibertat d'expressió; tanmateix, dissortadament, no tots els parlamentaris estan gaudint d'aquesta llibertat d'expressió, tal com posa de manifest la moció de resolució del Consell d'Europa Should politicians be prosecuted for statements made in the exercise of their mandate?, sobre el nombre creixent de polítics nacionals, regionals i locals processats per declaracions fetes en l'exercici del seu mandat, en particular a Espanya i Turquia.

En aquest sentit, el Síndic ha demanat avui, de nou, poder comparèixer al Parlament per explicar-se sobre aquesta qüestió. 

Barcelona, 28 d'agost de 2019

Tornar