Notícies

L’Ajuntament de Molins de Rei accepta les recomanacions del Síndic per garantir el dret al descans veïnal a la plaça de la Llibertat

30/09/2019

foto (c) Google

El Consistori s’ha compromès que no es tornarà a repetir l’acumulació d’activitats durant tants caps de setmana consecutius a la plaça de la Llibertat i a la descentralització de les activitats, per les quals es van rebre una seixantena de queixes

Des del maig de 2019, el Síndic de Greuges ha rebut més de 60 queixes de persones veïnes de la plaça de la Llibertat de Molins de Rei, que manifesten el seu malestar i la seva disconformitat amb els esdeveniments que es produeixen en aquesta plaça, la majoria de caps de setmana i de manera reiterada durant els darrers mesos, els quals n’impedeixen el descans a causa del soroll, els actes incívics per part de les persones assistents i els desordres que origina la ingesta d’alcohol al carrer.

El 3 de juny, el Síndic es va adreçar a l’Ajuntament de Molins de Rei per demanar informació relativa a les queixes rebudes. Entre altres qüestions, es demanava informació sobre el nombre d’activitats autoritzades en aquesta plaça, les actuacions dutes a terme per comprovar la situació denunciada i determinar les actuacions que cal executar per evitar les molèsties, i les mesures inspectores arran de les trucades veïnals a la policia local.

Tal com ja es va destacar en l’Informe sobre oci nocturn i convivència ciutadana, hi ha una certa tendència de l’Administració a rebaixar els estàndards d’intervenció administrativa quan es tracta d’activitats recreatives amb motiu de la celebració de festes populars o revetlles. Certament, no és fàcil trobar l’equilibri entre el dret al descans ciutadà i el dret a gaudir d’activitats festives al carrer, però en tot cas correspon als ajuntaments vetllar per trobar aquest equilibri. I, de fet, el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010) disposa que els espectacles públics i les activitats recreatives “han de comptar amb les mesures necessàries per garantir la protecció de la seguretat, la salut i els drets de les terceres persones que puguin resultar afectades per la seva realització, i és responsabilitat dels mateixos serveis municipals l’adopció d’aquestes mesures”.

La mateixa normativa exigeix que es presenti la valoració de l’impacte acústic i que s’adoptin les mesures necessàries per prevenir-lo, que els actes que se celebrin amb motius de festes i revetlles populars o de certàmens comptin amb una elevada participació de la població directament afectada, i que tinguin lloc en dates o vigílies festives, i en indrets situats a la distància necessària dels nuclis habitats, de manera que no causin molèsties a les persones veïnes.

Per tot l’anterior, el Síndic va demanar a l’Ajuntament que valorés si l’emplaçament escollit per dur a terme aquestes activitats era idoni i si era necessari, tenint en compte que les activitats es desenvolupen a prop de les zones residencials, que es reduïssin el nombre d’hores i l’horari dels espectacles públics i activitats recreatives extraordinàries que es desenvolupen en aquest espai.

Així mateix, també va suggerir que s’objectivessin les immissions sonores que pateix el veïnat al seu domicili per poder adoptar les mesures més adequades.

La contaminació acústica és un tema a bastament treballat a la institució. El 9 de juny del 2016 ja va presentar l’Informe sobre l’oci nocturn i la convivència, que ja alertava de les mancances de les administracions per garantir el dret veïnal al descans i a viure sense sorolls excessius. Segons el Síndic, aquest dret ha de ser l’eix conductor de les polítiques públiques i de les actuacions de les administracions en l’àmbit de l’oci i el turisme.

El Síndic destaca que el dret al medi ambient adequat implica el dret a viure sense sorolls. Per donar compliment a aquest dret, considera que l’Administració ha d'adoptar un paper més actiu i contundent. Cal que dugui a terme una actuació inspectora continuada i eficaç per detectar els focus problemàtics amb agilitat i perquè no es cronifiquin les molèsties. També recomana que s’adoptin mesures que no impliquin únicament sancions. A més, garantir el dret al descans veïnal ha de tenir un caràcter de servei prioritari per a les policies locals. Cal una actuació decidida dels agents de l’autoritat davant les queixes veïnals que exposen situacions de molèsties per sorolls o incivisme. En aquests casos, els ajuntaments han de prendre mesures de control i prioritzar aquest tipus de problemàtica.

Aquesta mateixa setmana l’Ajuntament de Molins de Rei ha respost a les peticions i als suggeriments del Síndic i n’ha confirmat l’acceptació. En aquest sentit, l’Ajuntament ha comunicat que no es tornarà a repetir l'acumulació d'activitats a la plaça de la Llibertat durant cinc caps de setmana consecutius, com va succeir el mes de maig. També s’ha compromès a descentralitzar les activitats en altres zones, per evitar concentracions en un únic lloc, i a tenir més cura de la neteja dels espais públics després de les activitats.

El cas de Molins de Rei no és aïllat. Temps enrere el Síndic també va rebre nombroses queixes de la plataforma Farts de Soroll, que es queixava que durant les festes majors la majoria d'actes es concentraven al barri de la Part Alta de Tarragona, en carrers habitats, a l'aire lliure i amb un volum de soroll molt elevat, sobretot durant les nits. La resolució del Síndic d’aleshores va anar en el mateix sentit que la de Molins de Rei.

En la mateixa línia, també es van rebre nombroses queixes de persones veïnes de la plaça de la Sardana, de Premià de Mar, que es queixaven de les molèsties de sorolls que ocasionaven les activitats que organitzava l’Ajuntament a la plaça, i dels efectes que això generava, com ara l’obertura de les terrasses fins a altes hores de la matinada.

Tornar