Notícies

Comunicat del Síndic de Greuges relatiu a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea

19/12/2019

foto

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha fet pública avui la sentència en l’afer C-502/19 Junqueras Vies, en resposta a la qüestió prejudicial plantejada pel Tribunal Suprem.

D’acord amb el pronunciament del TJUE, “una persona que resulta escollida al Parlament Europeu adquireix la condició de membre d’aquesta institució pel fet i des del moment de la proclamació dels resultats electorals, de manera de gaudeix de les immunitats reconegudes per l’article 9 del Protocol n. 7, sobre els privilegis i les immunitats de la Unió Europea.”

Aquesta condició comporta la immunitat de desplaçament vinculada a la condició de membre del Parlament Europeu i implica l’aixecament de qualsevol mesura de presó provisional que li hagi estat imposada abans de ser proclamat electe, a fi de permetre’l desplaçar-se al Parlament Europeu en la seva sessió constitutiva.

Davant d’aquest pronunciament del TJUE, el Síndic constata que s’han vulnerat els drets polítics d’Oriol Junqueras, en tant que no se li ha permès participar en la sessió constitutiva del Parlament Europeu.

Així mateix, atès que el TJUE assenyala que el tribunal nacional competent ha de sol·licitar la suspensió de la immunitat al Parlament Europeu per mantenir la mesura de presó provisional, cosa que no ha succeït fins ara, i mentre no es produeixi la sol·licitud i el pronunciament del Parlament, ara ja amb sentència ferma, Oriol Junqueras hauria de ser posat immediatament en llibertat.

Per tot l’anterior, el Síndic de Greuges manifesta que:

  • S’han produït greus afectacions a drets polítics;
  • El Tribunal Suprem ha d’aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en tota la seva extensió;
  • Dona suport a la demanda de posada en llibertat d’Oriol Junqueras.

Aquest comunicat es trasllada al Defensor del Poble i a la Sala Segona del Tribunal Suprem perquè en tinguin coneixement i als efectes oportuns.

Barcelona, 19 de desembre de 2019

Tornar