Notícies

El Comitè del Consell d’Europa per a la Prevenció de la Tortura critica els retards en l’assistència legal i les males praxis en les contencions

04/02/2020

foto

El CPT ha publicat avui l’informe sobre la seva visita ad hoc a Espanya del 6 al 13 de setembre de 2018 i la corresponent resposta de les autoritats

El Síndic celebra la publicació de l’informe del CPT i el fet que reculli les informacions facilitades per la institució

El Comitè del Consell d’Europa per a la Prevenció de la Tortura (CPT) ha publicat avui l’informe sobre la seva visita ad hoc a Espanya del 6 al 13 de setembre de 2018. Aquesta visita es va focalitzar a Catalunya i hi va participar activament el Síndic de Greuges, entre d’altres. Tot i que l’informe del CPT es va lliurar a les autoritats de l’Estat fa mesos, fins ara no se n’ha permès la publicació.

Algunes de les conclusions i recomanacions que formula el Comitè coincideixen amb la feina acomplerta pel Síndic en la seva funció de Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura.

En el cas de la custòdia policial de persones detingudes, el CPT va detectar que a la Comissaria de Mossos de les Corts (Barcelona) hi havia casos de retards injustificats (de 12 hores o més) a l’hora de notificar a tercers designats per persones detingudes. També cal millorar, a la pràctica, l'accés a una persona lletrada mitjançant una millor cooperació amb els col·legis de l'advocacia.

En l’àmbit penitenciari, les conclusions de la visita del 2018 indiquen que a les presons visitades el recurs a la contenció mecànica encara presenta clars elements punitius i que la mesura encara no compleix les disposicions legals. El Mecanisme va recomanar fa un any que les contencions mecàniques només es practiquessin per motius mèdics, no regimentals. Enguany s’està finalitzant un estudi sobre la seva praxi a les presons catalanes.

Pel que fa als presos destinats a departaments de règim tancat (DERT),  el CPT fa constar que la Circular 02/2017 preveu un enfocament més individualitzat i el reforç de les salvaguardes. No obstant això, alguns aspectes de la Circular no s’estan aplicant plenament i, per exemple, els interns afectats per trastorns de salut mental s’han de situar en un entorn mèdic o rebre atenció personalitzada especialitzada

Finalment, el CPT va visitar dues presons de dones. De la presó de Brians 1 destaquen en negatiu que totes les dones s’estiguin en un únic mòdul, sense diferenciar en funció de les seves necessitats i dels reptes que plantegen. En positiu, el CPT va considerar que la unitat de mare i nadó de la presó de Wad-Ras representa una bona pràctica a escala europea.

El Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura i les Penes Inhumanes o Degradants (CPT) és un òrgan especialitzat de control independent del Consell d'Europa. Està dotat d’experts independents i imparcials, com ara advocats, metges i experts en matèria de presons o policials. El CPT visita llocs de detenció als estats membres del Consell d’Europa per veure com es tracten les persones privades de llibertat. En aquest sentit, són exemples de llocs de detenció les comissaries de policia, els centres penitenciaris, els centres de detenció de menors, els centres de detenció de persones immigrants i els hospitals psiquiàtrics o geriàtrics.

Tornar