Notícies

El Síndic de Greuges inicia d’ofici una investigació per analitzar l’actuació de les administracions davant el coronavirus, des de la perspectiva de la defensa dels drets dels més vulnerables

11/03/2020

S’ha adreçat al president de la Generalitat i a la Consellera de Justícia per sol·licitar una reunió
 
Sense prejutjar una actuació incorrecta dels poders públics, el síndic vol posar l’accent en les mesures de prevenció, informació i coordinació pel que fa als equipaments d’atenció a les persones

També ha iniciat una línia d’investigació quant a les persones privades de llibertat (centres penitenciaris, geriàtrics, psiquiàtrics i de justícia juvenil) per la seva vulnerabilitat davant la situació

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha iniciat una actuació d’ofici per analitzar l’actuació de les administracions públiques davant el coronavirus. En el marc de la seva actuació, el síndic vol analitzar els drets de les persones i els col·lectius més vulnerables.

Dins el pla de treball plantejat per la institució, el síndic ha sol·licitat una reunió amb el president de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra, i una altra amb la consellera de Justícia, Ester Capella, tant pel que fa a les actuacions endegades i dirigides a la població en general, com també per analitzar les adreçades a les persones privades de llibertat. El Síndic de Greuges de Catalunya té el mandat legal de la protecció dels drets i llibertats, així com la de vetllar per la prevenció de la tortura i altres penes inhumanes o degradants que es puguin realitzar en tots els espais en què es trobin persones privades de llibertat.

El Síndic ha realitzat un seguiment informatiu del tema, a través dels mitjans de comunicació i també reunions amb diversos responsables de l’administració.

Rafael Ribó, com a president europeu de l'IOI, ha proposat la creació d’un grup de treball a l’Institut Internacional de l’Ombudsman per tal de poder fer un seguiment internacional d’aquesta crisi global i intercanviar bones pràctiques i elements que permetin pal·liar-la.

L’inici d’aquesta actuació per part del Síndic no significa que prejutgi cap actuació irregular de l’administració, ans al contrari. Tanmateix, davant les afectacions que aquesta situació pot comportar a la nostra societat, considera important fer un seguiment de les actuacions endegades per part dels responsables públics, així com poder col·laborar en la gestió d’aquesta crisi amb elements contrastats per altres defensors o ombudsman.

 

 

 

 

Tornar