Notícies

El Síndic demana una atenció especial als infants i adolescents migrants davant la crisi de la COVID-19 i alerta sobre la xenofòbia

08/06/2020

foto

Cal una avaluació precisa de la situació de cada infant, adolescent o jove migrant en condicions de vulnerabilitat, i buscar en cada cas el recurs més adequat a les seves necessitats

Totes les administracions han de fomentar accions destinades a combatre la integració dels menors d’edat migrants als municipis i actuar contra la xenofòbia 

La institució alerta sobre les situacions de gran vulnerabilitat de les noies migrants no acompanyades, sovint més invisibilitzades, que requereixen una atenció molt especial i mesures específiques de suport i acompanyament

És necessària la coordinació entre la DGAIA i els ajuntaments per detectar i abordar situacions d'infants i joves en situació de gran vulnerabilitat social

El Síndic de Greuges de Catalunya ha publicat una resolució relativa a la situació de vulnerabilitat dels infants i adolescents migrants davant la crisi de la COVID-19. En els darrers anys la institució ha vetllat pels drets dels infants migrants no acompanyats, tant a través de resolució de queixes i actuacions d’ofici com amb l’Informe extraordinari sobre la situació d’infants migrants sense referents familiars a Catalunya, presentat al Parlament de Catalunya l’any 2018. 

Davant les mesures requerides per gestionar la crisi de la COVID-19, els infants, adolescents i joves migrants en condicions de vulnerabilitat mereixen una atenció especial. Tot i no ser una població de risc greu amb relació a la malaltia, les recomanacions requerides de confinament i altres poden no ser idònies per a la seva protecció. 

D’aquesta manera, la institució ha elaborat un seguit de recomanacions que aborden la situació dels infants, adolescents i joves migrants no acompanyats en situació de vulnerabilitat, tot fent una menció especial dels infants i adolescents migrants sense referents familiars a Catalunya que poden haver-se escapolit de centres de protecció o ser refractaris a les mesures de protecció de l’Administració, joves majors d’edat que no tenen regularitzada la seva situació residencial o que no es troben en el circuit de suport al jove tutelat i extutelat o noies migrants no acompanyades o que han estat víctimes de tràfic d'éssers humans amb fins d’explotació sexual. 

La manca d’habitatge, la dificultat per trobar un lloc de treball, problemes d’addiccions i/o salut mental, situacions de maltractament, tràfic i explotació, i la manca de suport familiar i social són situacions de gran vulnerabilitat d'infants i joves que mereixen una atenció especial en aquests moments, amb mesures de suport i acompanyament extraordinàries davant el context provocat per la pandèmia de la COVID-19. En conseqüència, és necessària la coordinació interadministrativa entre la DGAIA i els ajuntaments dels diferents territoris, i també entre les administracions, per detectar i abordar situacions d'infants i joves en situació de gran vulnerabilitat social.

En aquest sentit, també és necessari fomentar accions destinades a prevenir la discriminació i la xenofòbia. Els poders públics han de garantir el principi d’igualtat i eliminar qualsevol discriminació a infants o adolescents, els quals han d’identificar individualment o en grup, quan es requereix l’adopció de mesures protectores especials per reduir o eliminar factors de discriminació. En conseqüència, les accions destinades a promoure la integració dels menors d'edat migrants als municipis són cabdals per donar una resposta integral a les seves necessitats, i també evitar i reduir el risc d’hostilitats i actituds de discriminació social vers aquest col·lectiu en el territori.

El Síndic de Greuges de Catalunya continua treballant en la seva tasca de defensar els drets dels infants migrants no acompanyats. En aquest sentit, dirigeix un seguit de recomanacions al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i als ajuntaments de cada província de Catalunya. Cal un ple respecte als principis i drets recollits en la Convenció sobre els drets dels infants. Així, la institució insta les administracions públiques a extremar els esforços de coordinació i actuació interadministrativa, a dur a terme una avaluació precisa de la situació individual de cada infant, adolescent o jove migrant en condicions de vulnerabilitat i a buscar en cada cas el recurs que sigui més adequat per a la cobertura de les seves necessitats i d'acord amb les recomanacions requerides per gestionar la crisi de la COVID-19.

La institució demana que la DGAIA, en coordinació amb els ajuntaments de municipis que tinguin centres d'acolliment, residencials i pisos tutelars amb infants migrants, adoptin les mesures de protecció, suport i acompanyament que siguin necessàries en el context actual, d’acord amb l’interès superior dels infants o adolescents que es trobin en situació d'alt risc social o joves extutelats en situació d'exclusió social. 

Pel que fa a l'atenció dels infants o adolescents en situació de vulnerabilitat, demana que els equips tècnics pertinents duguin a terme plans individualitzats d’atenció que responguin a les necessitats i els interessos de cadascú. Així mateix, cal alertar sobre la situació de gran vulnerabilitat de les noies migrants no acompanyades, sovint més invisibilitzades, que requereixen una atenció molt especial i mesures específiques de suport i acompanyament en l'actual context de crisi per la COVID-19. En aquest sentit, cal demanar que la DGAIA i els ajuntaments municipals assumeixin un compromís unànime per fer front a qualsevol acte de xenofòbia vers persones migrants menors d'edat.

Tornar