Notícies

El Síndic de Greuges se sotmet a l’escrutini per part d’altres ombudsman i en fa públics els resultats

26/06/2020

foto
El procés de revisió ha consistit en l’avaluació per part d’altres ombudsman de l’eficiència i l’eficàcia de la institució, l’efectivitat dels processos bàsics i la qualitat dels serveis

La metodologia utilitzada s’ha basat en les directrius establertes per l’Institut Internacional de l’Ombudsman

El procés ha finalitzat amb la publicació d’un informe que recull en les conclusions les fortaleses i debilitats de la institució

S’han subratllant elements positius i rellevants iniciats durant el mandat actual, com ara la capacitat d’abordatge de problemàtiques noves i de caràcter principalment social o referides als més vulnerables

El Síndic de Greuges de Catalunya s’ha sotmès a un examen de revisió dels seus mètodes de treball a través de la metodologia anomenada peer review. Aquest procés ha consistit en l’avaluació per part d’altres ombudsman de l’eficiència i l’eficàcia de la institució, l’efectivitat dels processos bàsics, la qualitat dels serveis oferts, i les bones pràctiques en la gestió de casos a partir d’uns criteris consensuats sobre el significat d’un bon servei d’ombudsman. El procés d’avaluació ha finalitzat amb l’emissió d’un informe que fa una diagnosi de l’estat de la institució i també recull un seguit de recomanacions. 

L’enfocament i la metodologia adoptats per a aquesta avaluació entre iguals s’han ajustat a les directrius establertes per l’Institut Internacional de l’Ombudsman (IOI). En aquest context, el síndic va contactar amb l’IOI amb la voluntat que es creés un comitè d’avaluació que complís els requisits d’imparcialitat, independència i rigor per dur a terme l’avaluació. Finalment, el comitè ha estat integrat per Rob Behrens CBE, ombudsman parlamentari i dels serveis de salut del Regne Unit, i Catherine De Bruecker, ombudsman federal de Bèlgica, juntament amb altres membres dels seus equips respectius. Tots ells tenen una llarga experiència al servei d’institucions d’ombudsman europees, i també en avaluacions entre iguals, i els dos han estat escollit per ser membres de la Junta directiva Europea de l’Institut.

D’acord amb aquesta metodologia, l’avaluació s’ha fet tant de forma remota, sobretot pel que fa a la revisió de la documentació clau relacionada amb el servei, com de manera personalitzada, mitjançant una visita presencial a la seu del Síndic i que va tenir lloc el 20 de gener de 2020.

Durant la visita a la seu del Síndic, el comitè avaluador va assistir a diverses presentacions sobre la institució per part de membres del personal assessor i va fer reunions bilaterals amb persones amb responsabilitats funcionals. També va rebre una sessió informativa d'un especialista acadèmic en dret constitucional i van tenir l'oportunitat de veure casos concrets i de com es treballen els informes monogràfics.

L’avaluació s’ha centrat a valorar quatre àrees, que també són les temàtiques en què s’organitza l’informe: el mandat i el funcionament; l’accessibilitat ciutadana i els mecanismes de resolució; l’eficiència i eficàcia; i la direcció, professionalitat i gestió dels recursos humans. En el marc d’aquestes quatre grans àrees, el comitè avaluador ha fet diversos suggeriments sobre canvis i millores.

En termes de mandat, han recomanat l'enfortiment de la relació amb el Defensor del Poble estatal, per mitjà d'un protocol de treball o d’una legislació modificada, malgrat ser conscients de les dificultats existents ateses les diverses qüestions que han estat objecte de litigis. El procés també ha culminat subratllant elements positius i rellevants iniciats durant el mandat actual, com ara la capacitat d’abordatge de problemàtiques noves i de caràcter principalment social o referides als més vulnerables, el fort lideratge internacional que ha dut a terme el Síndic de Greuges o l’eficiència amb la qual s’han emprès els projectes, xifres comparables amb les de la resta d’oficines europees.

En termes de resolució, suggereixen que caldria implementar enfocaments alternatius i complementaris per a la resolució de disputes com ara la mediació.

En termes d'eficàcia i eficiència, recomanen que el personal assessor pugui comptar amb personal de suport especialitzat a l’hora de dur a terme anàlisis que són molt tècniques, com ara en les àrees de salut. Les millores en aquest àmbit podrien tenir un impacte positiu en la qualitat de les investigacions i la velocitat de tramitació. També creuen que valdria la pena que el Síndic desenvolupés nous models de cooperació amb òrgans competents com ara visites a administracions objecte de supervisió. Això permetria veure com s’estan gestionant les queixes a les administracions i proposar millores als temps de resposta. En aquest apartat també destaquen que caldria millorar el seguiment que es fa dels informes monogràfics, ja que facilitaria poder valorar-ne l’impacte directe sobre la millora dels serveis públics i la defensa dels drets humans.    

En termes de direcció, es proposa utilitzar una enquesta de personal confidencial anual per avaluar l’opinió del personal sobre problemes importants i flexibilitzar la jornada laboral per afavorir la conciliació laboral i familiar.

Es dona la circumstància que l’actual síndic, Rafael Ribó, es troba al final del seu segon mandat i, per tant, aquesta avaluació independent del model operatiu de la institució pot ser una bona eina que segur que ajudarà a retre comptes i a fer balanç del mandat.

Entrevista a Ràdio Ombudsman (PSHO)

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha estat convidat a l’espai d’entrevistes que condueix el defensor del Regne Unit, Rob Behrens. L’entrevista ha fet un repàs de la trajectòria personal i professional del síndic, fent una especial referència a la seva formació i influències, i com aquestes li han servit en la tasca de defensa dels drets humans.

També es fa una menció especial de l’eina del peer review, posada en marxa per ajudar a millorar el resultat de la institució, per estar més oberts a les persones i els seus greuges, fer més eficients els mitjans i els recursos, i per atendre de forma més profunda i eficient els problemes que planteja la societat, com ara els generats pel sistema de salut o l’atenció de les persones. El síndic ha manifestat que “un company de professió et pot ensenyar molt a millorar”.

Durant l’entrevista s’ha aprofundit en qüestions relacionades amb la tasca internacional desenvolupada pel síndic en el si de l’Institut Internacional de l’Ombudsman, o amb les relacions al Consell d’Europa, i s’ha destacat la importància dels Principis de Venècia, que s’han elaborat amb l’objectiu de ser un referent internacional pel que fa a les directrius que han de seguir els estats per protegir les institucions d’ombudsman.

Podeu escoltar l’entrevista íntegra a l’enllaç següent: https://www.ombudsman.org.uk/news-and-blog/radio-ombudsman-podcast

Tornar