Notícies

El Síndic i l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans signen un conveni per garantir els drets de les persones en l’àmbit local combinant seguretat i proximitat

03/07/2020

Foto
L’acord garanteix donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes presentades al Síndic que afectin les competències municipals

La institució també pot iniciar vies de mediació que facilitin una resolució positiva i ràpida de les queixes

S’estableix que la institució ha d’oferir a l’Ajuntament una visió singularitzada de supervisió amb la tramesa d’un informe, la seva defensa en el ple i dues visites anuals de l’equip itinerant del Servei d’Atenció a les Persones

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i l’alcalde de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, Oriol Lozano, han  signat un conveni de col·laboració per garantir la defensa dels drets de les persones en l’àmbit local, amb la màxima eficiència, experiència i estalvi de la despesa pública, combinant proximitat amb seguretat, i la supervisió de l’activitat de l’Administració local de Catalunya i la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen. 

El conveni, que explicita les competències del Síndic incloses en l’article 58 de la Llei  del Síndic, preveu la subscripció de convenis i acords entre la institució i l’Administració local, a fi de crear un marc de col·laboració i facilitar la comunicació mútua. Estableix que la institució ha d’oferir a l’Ajuntament una visió singularitzada de supervisió amb la tramesa d’un informe anual que reculli la situació de les queixes tramitades pel Síndic referents al municipi, la possibilitat d’assistir a un plenari municipal per exposar amb detall l’informe esmentat i debatre’l, i dues visites anuals de l’equip itinerant del Servei d’Atenció a les Persones del Síndic de Greuges de Catalunya.

L’acord també garanteix donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes presentades al Síndic que afectin competències municipals. En aquest sentit, l’Ajuntament ha de crear sistemes per divulgar la figura de la institució perquè la població del municipi en sigui coneixedora i es puguin instrumentar mecanismes per fer del tot accessible l’operativa d’aquest conveni.

A més, la institució també pot iniciar vies de mediació que facilitin una resolució positiva i ràpida de les queixes per resoldre problemàtiques entre les persones i l’Ajuntament, sense que aquest fet comporti cap minva de les capacitats de supervisió del Síndic sobre el conjunt dels processos administratius de l’Ajuntament.

El conveni signat té una durada de quatre anys i abans de finalitzar aquest termini les persones signants poden acordar-ne la pròrroga o l’extinció.

Tornar