Notícies

El Síndic estudia l’actuació del Departament de Salut en la contractació de Ferrovial per dur a terme les activitats de seguiment i contagis de la COVID-19

10/07/2020

S’ha adreçat a la Secretaria General de Salut per demanar tota la informació relativa al procediment de contractació

El Síndic de Greuges va tenir coneixement a través dels mitjans de comunicació de la contractació per part del Departament de Salut d’una empresa del grup Ferrovial per portar a terme les tasques de seguiment i control de contagis per la COVID. El Síndic ha pogut constatar en el perfil del contractant que, efectivament, en data de 29 de maig, l’ens públic Sistema d'Emergències Mèdiques va contractar amb l'empresa Ferroser Servicios Auxiliares, SA, pel procediment d'emergència, el servei  de seguiment de contactes positius mitjançant scouts, amb la finalitat de donar cobertura a aquesta necessitat del sistema sanitari.

Posteriorment, els mitjans de comunicació han destacat que el contracte indicat no s'ha arribat a executar. El Síndic ha comprovat que en el perfil del contractant hi figura la resolució que adjudica a l'empresa indicada l'execució de la prestació, però no hi consta cap informació sobre una eventual modificació o resolució d'aquest  contracte.

Per l’anterior, amb la finalitat de poder valorar l’actuació del Departament de Salut en la contractació indicada, el Síndic ha obert una actuació d’ofici i ha demanat la informació següent a la Secretaria General de Salut: 

- Els motius que fonamenten que la contractació de la prestació es portés a terme mitjançant el procediment d'emergència, previst en l'article 120 de la Llei de contractes del sector públic.

- L'estat d'execució del contracte o, si s’escau, l'acord de resolució del contracte i la seva fonamentació, i també les condicions amb què aquesta resolució es va acordar.

- Còpia dels acords o les resolucions i la resta de documentació relacionada  amb les actuacions indicades.

El Síndic espera rebre resposta al més aviat possible per poder-la estudiar i valorar.

Tornar