Notícies

El Síndic reclama mesures per combatre el tràfic d’éssers humans en el dia internacional en homenatge a les víctimes

30/07/2020

foto
S'ha d'interpretar la situació personal de la víctima amb relació a la greu vulneració de drets humans que ha patit com a víctima de tràfic d’éssers humans

Proposa crear una documentació acreditativa de la condició de víctima de tràfic d’éssers humans a les persones nacionals i a les comunitàries per facilitar l'accés als seus drets

Recorda la importància de garantir l’assistència i la protecció d’aquestes persones i de promocionar els drets de totes les víctimes de tràfic en condicions d'igualtat

El Dia Internacional contra el Tràfic d’Éssers Humans (TEH), d’acord amb les Nacions Unides, centra l’atenció en l’edició d’enguany en les persones que treballen en diferents sectors a primera línia: identificar, donar suport, assessorar i cercar justícia per a les víctimes de tràfic, i desafiar la impunitat dels traficants.

El Síndic de Greuges, amb la ferma convicció que cal lluitar contra la xacra que significa el tràfic d’éssers humans, recorda la necessitat de continuar combatent des de tots els estaments possibles perquè ningú hagi de passar per aquestes greus circumstàncies. En aquesta línia, el passat mes de març va emetre una resolució adreçada al Parlament de Catalunya i al Defensor del Poble per suggerir-los l’estudi i la valoració de la problemàtica del tràfic d’éssers humans, i també perquè acordessin les mesures oportunes per al compliment o el trasllat als organismes competents a fi de garantir l’assistència i la protecció d’aquestes persones i de promocionar els drets de totes les víctimes de tràfic en condicions d'igualtat.

Tradicionalment, el tràfic d'éssers humans s'associava al trasllat de dones i nenes per a la seva explotació sexual, però d'acord amb la definició que estableix el dret internacional en pot ser víctima tota mena de persona nacional o transfronterera, i no només per a l’explotació sexual. És important tenir en compte que un cop acreditada la utilització de l'engany, la coacció o la força o altres mitjans prohibits, el consentiment no es tindrà en compte ni es podrà utilitzar com a defensa. 

En la seva resolució el Síndic considera que totes les víctimes tenen dret a una entrevista i a rebre la informació proporcionada en l’informe policial segons els indicadors d’informació de tercers, mitjançant un informe de detecció d'indicis d'organitzacions especialitzades en la matèria de TEH. A més, s'ha d'interpretar la situació personal de la víctima amb relació a la greu vulneració de drets humans que ha patit. La possibilitat d'obtenir un permís de residència no hauria d’estar condicionat a la col·laboració en la investigació policial o el procediment penal i no ha de perjudicar les víctimes que no hi vulguin participar. 

Una de les recomanacions de la resolució del Síndic és l’assimilació de les autoritzacions provisionals de residència i treball per a víctimes de TEH amb les temporals, de manera que es doni validesa a l'hora de computar l'estada regular per un possible arrelament, llarga duració i/o reagrupació familiar. Cal equiparar tant com sigui possible les condicions dels permisos de residència provisionals per la situació personal de la víctima i per la col·laboració amb les autoritats policials i judicials i permetre el canvi d'un tipus de permís a un altre. 

En conseqüència, s'han d'establir terminis per a la resolució de les autoritzacions de residència i treball i/o equiparar les autoritzacions de residència i de treball provisionals a les residències temporals amb l'arrelament social a l’efecte de considerar-les residències legals continuades, i revisar i adaptar la legislació interna per garantir el compliment efectiu del que estableixen els mandats europeus i nacionals.

Finalment, es considera important crear una documentació acreditativa de la condició de víctima de TEH a les persones nacionals i a les comunitàries per facilitar l'accés a drets, i cal cercar alternatives a la recuperació de la documentació personal de les víctimes comunitàries indocumentades, ja que limita l'única possibilitat que tenen d'acudir a la missió diplomàtica o a l’oficina del seu país. De la mateixa manera, cal facilitar, a la seva elecció, el retorn assistit al país d'origen o la inscripció en el Registre central d'estrangers a totes les víctimes comunitàries que hagin estat identificades, a causa de la seva cooperació per a les finalitats d'investigació o de les accions penals, o en atenció a la seva situació personal, i també harmonitzar els criteris adoptats pels agents que intervenen en la identificació en tot el territori espanyol.

Tornar