Notícies

El Síndic remet el col·lapse de l’Institut Nacional de la Seguretat Social al Defensor del Poble

06/08/2020

Foto
Recomana adoptar mesures alternatives per corregir la greu situació actual d'accés 

La institució ja havia advertit sobre el col·lapse de l’INSS i, en conseqüència, sobre la vulneració de drets que suposa

El Síndic de Greuges ha iniciat d’ofici una investigació a causa del col·lapse detectat a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), el qual impedeix a multitud de persones fer els tràmits necessaris per accedir a les pensions i prestacions que els corresponen en el temps i la forma legalment establerts, a causa de l’acumulació dels expedients i la lentitud de la tramitació.

La institució ha rebut nombroses queixes i consultes amb motiu del tancament, durant l'estat d'alarma, de les oficines de l’INSS, i també arran del col·lapse en la tramitació de les prestacions i arran de la impossibilitat de posar-se en contacte amb les oficines, tant per via telefònica com per Internet. El Síndic ja havia advertit en diverses ocasions sobre el col·lapse de les oficines i, en conseqüència, sobre la vulneració que això suposa dels drets de les persones.

En el marc de l’actuació d’ofici, la institució ha verificat i constatat les dificultats o la impossibilitat d'accedir a la informació que han de donar les oficines de l'INSS, sigui per telèfon o per Internet; i també que durant el mes de juliol, un cop finalitzat l'estat d'alarma, només es podia accedir a les oficines de l’INSS amb cita prèvia, la qual és impossible d’obtenir per via telefònica i hi ha demores de mesos si es demana via Internet.

En conseqüència, la institució considera ineficients les mesures establertes per accedir a les oficines de l’INSS i excessiu el termini de les cites prèvies per poder comunicar-se amb l’entitat gestora i complir amb les obligacions que les persones tenen encomanades.

Per tant, el Síndic demana que es corregeixi el col·lapse en la comunicació de la ciutadania amb l’INSS i la lentitud en la tramitació dels expedients, cosa que provoca greus perjudicis a la majoria de les persones que esperen ser informades o percebre la prestació corresponent. Cal tenir present que amb aquestes traves burocràtiques s’estan vulnerant els drets socials de les persones, i que les demores en la tramitació dels expedients i procediments afecten moltes persones i llurs famílies, que tenen necessitats econòmiques peremptòries i estan en situació de vulnerabilitat.

La institució s'ha adreçat al Defensor del Poble, que és l’organisme supervisor competent sobre l’entitat gestora de l'INSS, depenent del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, per suggerir-li que estudiï la possibilitat de recomanar l'adopció de les mesures oportunes, tant estructurals com de recursos humans, per corregir la greu situació de l'accés de la ciutadania a la informació i a les prestacions, i salvaguardar així els drets de les persones afectades.

Tornar