Notícies

El Síndic investiga els impagaments dels ajuts a les residències per fer front a la pandèmia

14/10/2020

foto

El Decret llei 29/2020 va fixar diversos ajuts econòmics que, segons els mitjans de comunicació, no s’han pagat

També estudia el tancament d’algunes residències per mancances  assistencials greus en l'atenció a les persones residents en aquesta segona onada de COVID

El Síndic ha tingut coneixement a través dels mitjans de comunicació que algunes residències geriàtriques i centres de dia acumulen deutes importants davant els impagaments de la Generalitat d’uns ajuts compromesos durant el mes de juliol per fer front als costos sobrevinguts per la pandèmia de la COVID-19.

En aquest sentit, el 28 de juliol la Generalitat va activar dos ajuts per als serveis que atenen persones dependents. A través del Decret llei 29/2020, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va fixar diversos diversos ajuts econòmics. Un, de 196 euros mensuals per cada plaça geriàtrica en residències, i un altre, de 60 euros per usuari de centre de dia, per compensar els costos de material i de personal. El mateix decret també establia el finançament del 85% del preu mitjà ponderat de la Cartera de serveis socials de caràcter residencial de gent gran per a les places reservades de lliure ocupació. Aquest segon ajut tenia per objectiu facilitar els aïllaments dins les residències.

Tot i l’anterior, els mitjans de comunicació informen que aquests ajuts no s’han fet efectius i això ha fet que molts centres es trobin al límit de la seva tresoreria.

Amb l’objectiu d’esclarir aquesta situació, el Síndic ha iniciat una investigació i, per esbrinar-ho, s’ha adreçat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies perquè l’informi sobre l’estat dels ajuts esmentats, si s’han fet efectius o no, o de la previsió de quan es duran a terme.

El Síndic també ha obert una altra actuació d’ofici en relació amb el tancament d’algunes residències durant aquesta segona onada davant la constatació de mancances assistencials greus en l'atenció a les persones residents. L’objectiu és conèixer el nombre de residències clausurades, els protocols d'actuació que s'han utilitzat i les derivacions d’usuaris que s'han fet.

Tornar