Notícies

El Síndic i el Departament d’Educació organitzen la jornada local del Pacte contra la segregació escolar en format telemàtic

29/10/2020

foto
La jornada de municipis té per objectiu fer possible la participació de les administracions locals en el seguiment del Pacte contra la segregació escolar

Hi ha notables diferències entre municipis a l’hora de prioritzar la lluita contra la segregació escolar i d’utilitzar intensivament tots els instruments existents a l’abast

El conseller confirma que el nou decret d'admissió d'alumnat és a punt d’ésser aprovat, considerat un dels principals instruments previstos en la Llei d’educació de Catalunya per combatre la segregació escolar

La jornada, en format telemàtic, ha estat organitzada pel Síndic, conjuntament amb el Departament d’Educació, i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, la Federació de Municipis i l’Associació de Municipis de Catalunya.

El Pacte contra la segregació escolar a Catalunya compta amb l'adhesió de més d'un centenar d'ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants. El compromís assumit per aquests ajuntaments és contribuir, en col·laboració amb el Departament d'Educació, a l'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte i participar en les reunions de seguiment quan s'abordin aspectes relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals.

En la lluita contra la segregació escolar, les administracions locals participen en la programació de l'oferta a través de les taules mixtes de planificació i també en la gestió del procés d'admissió d'alumnat a través de les oficines municipals d'escolarització. Alhora, també participa en la determinació d'aspectes centrals com ara la zonificació escolar o les adscripcions entre centres públics.

El Pacte contra la segregació escolar preveu, entre altres mesures, la promoció d'acords o pactes locals per a l'escolarització equilibrada d'alumnat (àmbit 4) i la promoció de bones pràctiques relacionades amb la informació a les famílies sobre la qualitat i l'equitat del Servei d'Educació de Catalunya (àmbit 5). També preveu la creació d'una comissió d'estudi sobre la segregació escolar a l'educació infantil de primer cicle (àmbit 1, actuació 2).

En aquest context, la jornada de municipis té per objectiu fer possible la participació de les administracions locals en el seguiment del Pacte contra la segregació escolar, i compartir i reflexionar conjuntament al voltant de les actuacions desenvolupades fins al moment i les implicacions per als ajuntaments.

En el marc de les seves actuacions, el Síndic ha detectat encara nombroses diferències entre municipis pel que fa a l’aprofitament dels instruments disponibles contra la segregació escolar, en part a causa de la infrautilització d’aquests instruments per part dels serveis educatius i municipals de cada territori.

La detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques és molt desigual entre municipis, la qual cosa limita les possibilitats de desenvolupar polítiques d’escolarització equilibrada d’alumnat.

Així, per exemple, a P3, hi ha un 40% de municipis de més de 10.000 habitants que no té cap sol·licitud d’alumnat detectat amb necessitats educatives de tipus socioeconòmic. I, de mitjana, a P3, les sol·licituds d’alumnat amb necessitats educatives de tipus socioeconòmic representa el 4,5% del total de sol·licituds, quan els nivells de risc de pobresa giren al voltant del 30%. De fet, l’alumnat NESE ocupa només el 50% del nombre de places reservades.

Hi ha diferències importants, també, en la gestió de la matrícula viva. L’assignació de la matrícula viva contribueix a guetitzar els centres d’alta complexitat i, tot i així, el 40% de la matrícula viva s’escolaritza a centres d’alta complexitat, i el 19% de les unitats dels centres d’alta complexitat tenen més d’un 10% d’alumnat amb matrícula viva.

Les situacions de sobreoferta també contribueixen a consolidar els desequilibris existents en els nivells de demanda dels centres. A P3, per exemple, hi ha un 9% més de places en l’oferta inicial (6.100) que de sol·licituds, i el 24% dels centres tenen baixa demanda (amb l’existència de municipis amb més del 50% de centres amb demanda baixa).

Davant d’aquesta realitat, i atesa la lleu tendència al decreixement dels nivells de segregació escolar, el conseller d’Educació ha fet públic en la seva benvinguda que el compromís previst en el Pacte contra la segregació d’aprovar un nou decret d’admissió d’alumnat abans del proper procés de preinscripció és a punt de culminar. Aquest nou ordenament ha de permetre posar a disposició dels serveis educatius i municipals de cada territori instruments més efectius per combatre aquest fenomen.

En la seva intervenció, Rafael Ribó ha fet èmfasi en els elements més rellevants al voltant del Pacte: corresponsabilitat de tots els agents educatius, el paper clau que hi té el món municipal i el paper que pot tenir el Pacte com a instrument útil i efectiu de combat contra la segregació.

En l’acte de benvinguda també hi han intervingut el president de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona, Alfredo Vega;  l’alcalde de Deltebre i president de l'Associació Catalana de Municipis, Lluís Soler, i l’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, Olga Arnau.

Vídeo sessió de Benvinguda Jornada "La participació dels municipis en la lluita contra la segregació escolar"

Tornar