Notícies

El Síndic, davant la recent sentència del Tribunal Suprem per la plataforma Castor, reclama la devolució de la indemnització

30/10/2020

foto (c) Pixabay

La indemnització es va pagar de manera immediata a la paralització de la plataforma perquè va haver-hi negligència per part de la concessionària, i es va fer efectiva sense verificar que la concessionària hi tenia dret

Ahir, el Tribunal Suprem va confirmar el dret de cobrament de les entitats que havien concedit els crèdits per finançar la indemnització

Reclama la devolució de la indemnització que es va pagar de manera immediata a la paralització de la plataforma perquè va haver-hi negligència per part de la concessionària

La Sentència 152/2017 del TC encara no ha estat executada pel que fa referència a l'anul·lació de la compensació pagada

Amb motiu de la Sentència del Tribunal Suprem que confirma el dret de cobrament de les entitats financeres que van aportar els crèdits per finançar la indemnització a ESCAL pel cessament de l'activitat de la Plataforma Castor, el Síndic recorda que aquesta indemnització es va fer efectiva de manera immediata i sense verificar prèviament que es complien les condicions establertes perquè la concessionària hi tingués dret.

El Síndic no qüestiona el dret de les entitats financeres al compliment de les condicions creditícies acordades al seu dia, sinó que reclama la devolució de la indemnització que es va pagar de manera immediata a la paralització de la plataforma, sense comprovar que es complien les condicions establertes en el mateix títol concessional i que el Tribunal Suprem ja va recordar al seu dia que eren requisit per rebre la indemnització.

Un d'aquests requisits era que no hi hagués negligència de la concessionària en la posada en marxa i funcionament de la Plataforma i que aquesta es retornés en condicions d'operativitat. No només no es va verificar el compliment d'aquestes condicions, sinó que quan hi ha hagut evidències que la causa dels terratrèmols era la injecció de gas a la plataforma i que no era viable el seu funcionament ─així ho acredita l'informe tècnic encarregat a l'MIT pel Govern de l'Estat─ , no s'han iniciat actuacions per recuperar la indemnització pagada al seu dia.

Cal recordar també que la Sentència del Tribunal Constitucional 152/2017, del 21 de desembre de 2017, no només va anul·lar la previsió repercutir en els consumidors, a través de la factura de gas, el pagament de la indemnització i els interessos generats pel crèdit bancari, sinó també la disposició que establia el pagament de la compensació a ESCAL. Tanmateix, aquesta Sentència no ha estat encara executada pel que fa referència a l'anul·lació de la compensació pagada.

El síndic vol remarcar, finalment, que el dret de les entitats financeres a cobrar el préstec, que ara el Tribunal Suprem ha confirmat, s'haurà de fer efectiu amb càrrec als pressupostos públics ─i, per tant, a càrrec del conjunt de la ciutadania─ si no s'acorda la restitució de la indemnització, que aquesta institució ha reclamat des d'un inici.

Tornar