Notícies

El Síndic recomana l’obertura progressiva de l’activitat econòmica, cultural i esportiva, i l’articulació d’un sistema d’ajuts per al tercer sector i per als autònoms

19/11/2020

foto (c) Pixabay

Per fer-ho, considera que cal conjugar el màxim rigor en el control epidemiològic de la pandèmia, tant des del punt de vista sanitari com de garanties i sancions

Considera que cal reclamar del Govern de l'Estat un conveni que articuli un pla de xoc de suport econòmic i social amb recursos econòmics i millores fiscals per als sectors més afectats

Pel que fa als ajuts públics, cal garantir la informació, la transparència i la celeritat per resoldre-les de manera eficient i amb dotació suficient

En les darreres setmanes el Síndic de Greuges ha rebut nombroses queixes i consultes relatives als efectes negatius de les mesures de confinament i tancament d’activitats que s’han adoptat per fer front a la pandèmia de la COVID-19 a Catalunya, i també respecte de les mesures adreçades a donar suport als sectors socials i econòmics més afectats per la crisi que se n’ha derivat. Aquestes queixes provenen, entre d’altres, d’entitats socials, petita empresa i emprenedoria, la cultura, els clubs esportius i la restauració.

Així mateix, el Síndic ha tingut converses amb diferents actors econòmics, socials i sindicals sobre aquesta qüestió i s’ha pronunciat recentment sobre convocatòria d'ajuts per al manteniment de l'activitat econòmica del col·lectiu d’autònoms i sobre la reobertura dels espais culturals.

Fruit d’aquestes queixes, consultes i converses, el Síndic reclama al Govern de la Generalitat que de forma immediata adopti solidàriament bones pràctiques per:

1. Definir una política pública global i coherent per fer front als efectes econòmics i socials de la crisi de la COVID-19. Les mesures de suport a l’activitat econòmica no poden ser pedaços sectorials pal·liatius, sinó que s’han de fer amb visió de conjunt, ampli consens i diàleg amb els col·lectius afectats.

2. Fer una estimació global de quins recursos econòmics pot dedicar a aquesta política de suport econòmic amb unes partides pressupostàries clares. En aquest aspecte, també cal reclamar del Govern de l'Estat un conveni que articuli un pla de xoc de suport econòmic i social amb recursos econòmics i millores fiscals per als sectors més afectats per la pandèmia.

3. Posar aquests recursos a disposició dels sectors econòmics i socials afectats per la crisi per atendre les seves necessitats. Pel que fa als ajuts públics, cal garantir-ne la informació, la transparència i la celeritat per resoldre’ls de manera eficient i amb dotació suficient, especialment per atendre el col·lectiu d’autònoms, la cultura, les entitats esportives i la restauració.

4. Conjugar el màxim rigor en el control epidemiològic de la pandèmia, tant des del punt de vista sanitari com de garanties i sancions, amb l’obertura progressiva de l’activitat econòmica, cultural i esportiva.

5. El Síndic torna a posar l’èmfasi en el fet que cal atendre les demandes formulades per la Taula d’Emergència Social, que es presentaran públicament el proper 26 de novembre, relatives a fer front a les situacions d’emergència social que la crisi ha generat o exacerbat, a garantir els drets socials bàsics de la població més vulnerable i a donar suport a les entitats del tercer sector.

Aquestes recomanacions s’adrecen al Govern de Catalunya, en la persona del vicepresident en funcions de president, i es posen en coneixement del president del Parlament de Catalunya, perquè les traslladi als grups parlamentaris.

Barcelona, 19 de novembre de 2020

Tornar