Notícies

El síndic participa a la jornada del Parlament Recomanacions per als sistemes de contractació pública en temps de crisi

20/11/2020

foto

La jornada ha servit per debatre sobre l’alteració dels procediments habituals de contractació durant el context de pandèmia

El síndic ha destacat que s’han hagut de prendre decisions amb urgència i sense cap experiència prèvia de treball i ha recordat que hi ha mecanismes a posteriori per fiscalitzar les contractacions

La transparència i facilitar tota la informació que se sol·licita és el millor instrument per prevenir la corrupció

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha participat avui a la jornada en línia “Recomanacions per als sistemes de contractació pública en temps de crisi: riscos de corrupció en el context de la COVID-19”, organitzada pel Parlament de Catalunya.

La jornada, en què hi ha participat representants de diverses administracions i d’altres institucions de control, ha tingut per objectiu debatre sobre l’alteració dels procediments habituals de contractació durant el context de pandèmia i, per tant, d’urgència i excepcionalitat, i plantejar mesures per preservar el correcte funcionament de les administracions.

La jornada s’ha organitzat al voltant de dues taules rodones. La primera, sobre recomanacions per als sistemes de contractació pública en temps de crisi, ha estat moderada pel periodista Xavier Graset, i ha comptat amb la participació del síndic de greuges, el síndic major de la Sindicatura de Comptes, el director de l’Oficina Antifrau, l’interventor general de la Generalitat, la presidenta del Col·legi de Secretaris i Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Catalunya i el president de l’Autoritat Catalana de la Competència.

En el marc de la seva intervenció, el síndic ha exposat que la institució ha posat l’accent de la seva actuació en la vulneració de drets essencials que es podien produir en el context de pandèmia de la població en general, però de forma especial de les persones més vulnerables.  Pel que fa a la contractació pública, el Síndic ha manifestat que les circumstàncies excepcionals viscudes van obligar les  administracions a fer compres d'emergència de forma sobtada i sense haver pogut preparar prèviament el treball. En aquestes circumstàncies, el Síndic no considera oportú qüestionar les actuacions fetes per la via d’urgència, previstes en la legislació de contractes, sobretot perquè s’han hagut de prendre decisions sota una forta pressió, pel context d’emergència i per l’escassetat d’elements, i sense cap experiència prèvia de treball en un context de crisi sanitària greu. Cal ser especialment curosos per preservar la idea que moltes administracions i responsables públics, en un entorn molt advers i amb unes organitzacions que no estaven preparades per aquestes circumstàncies, van fer esforços encomiables per intentar donar resposta a les necessitats de la població.

La transparència i facilitar tota la informació que se sol·licita és el millor instrument per prevenir la corrupció. A més, el Síndic ha recordat que hi ha mecanismes a posteriori, tant en termes de legalitat com d'eficiència, per fiscalitzar les contractacions. Tot i l’anterior, sí que ha destacat la necessitat de formular propostes per millorar-ne l'execució i control davant de situacions semblants que es puguin produir en un futur.

La segona taula rodona ha tractat sobre els reptes i les oportunitats per a la contractació pública en situacions d’emergència i de crisi i ha comptat amb les intervencions de la directora general de Contractació Pública de la Generalitat, el secretari de Transparència i Govern obert, el director de l’Àrea de Recursos Econòmics del Servei Català de la Salut, el responsable de l’Àrea d’Estudis i Contractació de l’Associació Catalana de Municipis i un representant de la Federació de Municipis de Catalunya.

Tornar