Notícies

La Taula d’Emergència Social reclama amb urgència una resposta de les administracions per fer front a la crisi derivada de la COVID-19

26/11/2020

Taula Emergència Social

Les entitats socials han donat cobertura, en l'àmbit de les seves actuacions, a les necessitats més bàsiques de les persones vulnerables de forma més intensa durant la pandèmia

El document recull propostes i recomanacions que afecten sobretot els àmbits de serveis socials, residències, habitatge, educació i ocupació

El Síndic ha obert una actuació d'ofici per fer el seguiment de les demandes i les mesures endegades 

El síndic, Rafael Ribó, ha convocat aquest matí la Taula d'Emergència Social, formada per representants de les entitats socials Taula del Tercer Sector, DINCAT, Càritas Catalunya, Creu Roja, Amics de la Gent Gran, Banc dels Aliments, Comunitat de Sant'Egidio i Fundesplai, per lliurar a les administracions el document de propostes i recomanacions per fer front a la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia de la COVID-19.

A la reunió hi ha assistit el vicepresident del Govern en funcions de president, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, el conseller d'Educació, el conseller d'Empresa i Coneixement, el conseller de Territori i Sostenibilitat, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i els presidents de les diputacions Girona, Lleida i Tarragona.

La Taula es va constituir el passat 11 de juny amb la voluntat d'abordar la urgència assistencial i la detecció de necessitats i prioritats per fer les recomanacions de canvi i millora a les administracions afectades i al Parlament en el marc del context actual de la pandèmia de la COVID-19. El 30 de juny es va presentar una declaració que pretenia fixar les bases sobre les quals haurien de girar el conjunt de mesures que caldria implementar per fer front a la situació sanitària, social i econòmica, que s'ha vist molt agreujada per la pandèmia.

Al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i a les administracions locals els recorda que la cooperació i la coordinació interadministrativa són indispensables per a l'atenció de les necessitats socials derivades de la situació d'emergència social. També els demana d'assegurar que totes les persones tinguin les necessitats bàsiques cobertes, especialment en l'àmbit de l'alimentació, l'habitatge i els subministraments bàsics, i els recorda que cal garantir de forma urgent i immediata l'accés de les persones a rendes per cobrir les necessitats bàsiques previstes per l'IMV i l'RGC. També manifesta que els serveis socials són un servei essencial i cal garantir-los de manera presencial, atesa la dificultat afegida que suposa per a alguns col·lectius vulnerables l'accés a les prestacions i als serveis amb atenció telemàtica. A més, cal dotar-los dels recursos necessaris per garantir-ne el correcte i ple funcionament.

Pel que fa als infants, la Taula recomana d'augmentar els recursos de lleure educatiu per als col·lectius més vulnerables i de millorar el sistema de protecció social, per prevenir i protegir infants en risc de desprotecció i maltractament.

Quant a les prestacions socials, la Taula destaca la necessitat d'ampliar-ne la cobertura per encabir les situacions dels joves entre els 18 i 22 anys, les persones amb situació administrativa irregular i les persones sense llar no institucionalitzades. També valora la necessitat d'impulsar la llei del Tercer Sector Social i unes línies d'ajuts i/o fórmules de compensació al sector en relació amb els sobrecostos derivats de la pandèmia.

Les persones grans, uns dels col·lectius més afectats per la pandèmia, han patit una discriminació directa i indirecta. En aquest sentit, es demana de reforçar els serveis d'acompanyament i atenció a domicili per evitar la soledat i el distanciament social no desitjats i avançar en un model d'atenció i cura de la gent gran basat en l'escolta i el respecte de la voluntat i en què la institucionalització sigui una opció residual i en tot cas desitjada.

En l'àmbit de les residències, la Taula posa l'accent que cal reforçar la coordinació entre els serveis sanitaris de base i els serveis residencials de les persones amb discapacitat i establir protocols i emergències adaptats a les necessitats del col·lectiu, enfortir la connexió entre el Departament de Salut i les residències, i afavorir la relació de les persones internes en centres residencials o aïllades al domicili amb l'exterior.

En relació amb l'habitatge, la Taula demana al Departament de Territori i Sostenibilitat de regular el preu del lloguer i d'establir mesures d'increment del parc d'habitatge social a través d'un nou pla nacional de l'habitatge a Catalunya. En la mateixa línia, ressalta que cal garantir que tots els desnonaments disposin d'un ordre judicial expressa.

Pel que fa a l'educació, la Taula manifesta que cal millorar la inversió en educació per resoldre les desigualtats existents i que, davant la possibilitat que es requereixi seguir amb la formació a distància, es vetlli per l'equitat entre l'alumnat.

La Taula també ha posat l'accent en la necessitat de promoure ajuts per al manteniment de l'ocupació en la petita i mitjana empresa per evitar la desocupació, mesures de suport per al col·lectiu d'autònoms, i mesures de conciliació de la vida familiar i laboral, com ara un permís retribuït quan s'hagi de tenir cura d'una persona dependent o infant a càrrec i aquest no pugui assistir al centre o una major flexibilitat horària.

Tornar