Notícies

El Síndic explica al Parlament les propostes de la Taula d’Emergència Social per afrontar la crisi derivada de la COVID-19

21/12/2020

foto

El 26 de novembre, la Taula es va reunir amb els màxims representants del Govern i els va fer arribar la detecció de necessitats, i les prioritats i les recomanacions de millora

La Taula, integrada per vuit entitats del tercer sector, es va constituir el passat 11 de juny amb la voluntat d'abordar la urgència assistencial derivada de la COVID-19

El síndic de greuges, Rafael Ribó, acompanyat de l’adjunt general, Jaume Saura, i de l’adjunta dels drets dels infants, Maria Jesús Larios, ha comparegut aquesta tarda per via telemàtica davant la Comissió del Síndic per informar sobre les principals propostes de la Taula d’Emergència Social per afrontar la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia de la COVID-19.

La Taula es va constituir el passat 11 de juny amb la voluntat d'abordar la urgència assistencial i la detecció de necessitats i prioritats per fer les recomanacions de canvi i millora a les administracions afectades i al Parlament en el marc del context actual de la pandèmia de la COVID-19. El 30 de juny es va presentar una declaració que pretenia fixar les bases sobre les quals haurien de girar el conjunt de mesures que caldria implementar per fer front a la situació sanitària, social i econòmica, que s'ha vist molt agreujada per la pandèmia. En aquesta declaració es va posar de manifest que, per garantir el dret a la salut i el benestar de totes les persones, és necessari un enfortiment pressupostari que equipari el nostre país en percentatge del PIB amb els països del nord d’Europa i que es tradueixi en un pla estratègic que inclogui la millora de l’atenció social primària i especialitzada.

La Taula d'Emergència Social, que actualment aplega vuit de les entitats del tercer sector (Taula del Tercer Sector, DINCAT, Càritas Catalunya, Creu Roja, Amics de la Gent Gran, Banc dels Aliments, Comunitat de Sant’Egidio i Fundesplai), ha continuat treballant per proposar les bases que considera necessàries per consolidar un sistema de protecció social que garanteixi els drets de les persones a viure en una societat justa, igualitària i cohesionada. En aquesta línia, posa en relleu que durant aquesta crisi sense precedents moltes persones estan veient compromesa la satisfacció de les seves necessitats bàsiques, sense que la resposta de les administracions públiques estigui donant solucions concretes amb la urgència que requereixen les circumstàncies. L’actual crisi ha evidenciat, també, que les entitats socials han estat desenvolupant un paper fonamental en la cobertura immediata i urgent d'aquestes necessitats.

El síndic també ha explicat que el novembre de 2020 es va obrir una actuació d’ofici per traslladar les principals recomanacions que han sorgit fruit del debat intern a les administracions afectades.

El 26 de novembre, el Síndic va convocar una reunió de la Taula amb els màxims representants del Govern al Palau de Pedralbes i els va fer arribar la detecció de necessitats observada durant els darrers mesos, i les prioritats i recomanacions de millora per afrontar la crisi generada per la pandèmia i que visibilitza problemes ja existents.

El 17 de desembre va tenir lloc una nova trobada dels membres de la Taula per valorar les respostes rebudes per part de les administracions a les propostes fetes i per determinar el treball i les funcions de la Taula a partir d’ara. En aquesta darrera reunió es va remarcar la necessitat de seguir treballant conjuntament amb la idea de poder incidir més activament en les polítiques públiques del Govern en matèria de protecció social. Fruit d’aquesta darrera reunió també s’estableix com a prioritat treballar conjuntament davant l'incompliment de la Llei de bases de règim local per part de molts municipis, que dificulten i neguen l'empadronament a estrangers que efectivament viuen al seu territori, les mancances que encara ara presenten molts serveis socials a l'hora de garantir una atenció presencial plena, una nova regularització de la població immigrant a Catalunya, o evitar la fragmentació dels ajuts socials, com ara l’ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania, que en dificulten la gestió i la cobertura.

Tornar