Notícies

El síndic, assessorat per una Comissió d’Experts, recomana el vot no presencial de les persones contagiades per COVID-19 i els seus contactes estrets

05/01/2021

foto

Planteja a les autoritats de recomanar fortament el vot no presencial de les persones afectades, atès el risc de promoure que abandonin el confinament, tant per al votant com per a la resta de la comunitat

Les persones afectades serien avui entre 100.000 i 125.000

Recomana mesures per ampliar el vot per correu i dotar adequadament el sistema per fer-ho possible

Demanarà un certificat electrònic temporal per avalar les candidatures

Per tot això, també s’adreçarà a la Junta Electoral Central

L’informe del Síndic La garantia del dret de sufragi actiu en les eleccions al Parlament de febrer de 2021 en el marc de l’actual pandèmia (novembre 2020) aborda les dificultats que tindran els propers comicis des del punt de vista de la garantia del dret de vot, més enllà de la logística necessària en l’actual context.

Proposava algunes mesures legislatives d’urgència que, amb el pas de les setmanes i la dissolució del Parlament, ja no són viables. També proposava al Govern la constitució d’una comissió independent, formada per experts en l’àmbit de l’epidemiologia i del dret constitucional i electoral, per assessorar el Govern i les  candidatures sobre aquestes qüestions.

Atesa la utilitat de la mesura i la importància del coneixement especialitzat en la presa de decisions en un context tan delicat, el Síndic ha creat una comissió independent d’assessorament sobre la garantia del dret de sufragi actiu integrada per:

  • Dra. Magda Campins, cap del servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Vall d’Hebron
  • Dr. Juan Pablo Horcajada, cap del servei de Malalties Infeccioses, Parc de Salut Mar
  • Dra. Begoña Roman, professora de Filosofia (UB), presidenta del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya
  • Dr. Luis López Guerra, catedràtic de Dret Constitucional emèrit de la Universitat Carlos III
  • Dr. Enoch Albertí, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona
  • Dr. Jordi Barrat, professor titular de Dret Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili

La comissió del Síndic sobre el dret de sufragi ha observat que en el Protocol específic per a l’adequació dels col·legis electorals i per al procediment de vot en mesa electoral i escrutini per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 hi ha previsions relatives al “vot de les persones contagiades”, que també s’estén als seus contactes estrets; persones que, per aquesta raó, estan confinades a les llars, així com a les persones que “sospitin” que poden estar contagiades.

El punt 4 del Protocol parteix de la base que “el dret al vot és un dret fonamental i que, per tant, s’ha de garantir en qualsevol circumstància” i afirma que:

“[...] amb l’experiència acumulada els últims mesos, es considera que exceptuar transitòriament els estats d’aïllament o de quarantena durant el temps màxim imprescindible per a efectuar una votació en un local electoral representa un risc poc significatiu per a la salut pública, sempre que se segueixin estrictament les mesures de seguretat sanitària determinades per les autoritats”. “I es considera segur permetre el vot (s’entén que presencial) de les persones contagiades per SARS‐CoV‐2 en les properes eleccions al Parlament de Catalunya.”

Fetes aquestes consideracions, el document recomana que el vot presencial d’aquestes persones (contagiades, contactes estrets i sospitoses) es produeixi entre les 19 i les 20 hores de la jornada electoral.

El Síndic de Greuges, després d’analitzar aquestes previsions amb l’assessorament de la comissió del dret de sufragi, ha de fer les consideracions següents:

1. En data d’avui, es pot estimar que durant la darrera setmana el nombre de contagis que hi ha a Catalunya és de 18.000 positius per PCR-TAR, amb la qual cosa, en una seqüència de 10 dies (termini, abans de la jornada electoral, en què ja no es pot sol·licitar vot per correspondència), serien 25.000 i escaig. Atès que cada positiu té, de mitjana, entre 3 i 4 contactes estrets, cal afegir-hi entre 75.000 i 100.000 persones afectades addicionals.

Segons la previsió feta, en observar l'evolució actual de la corba epidèmica, el nombre de casos podria ser molt superior cap a la data de les eleccions.

2. Pretendre que aquestes persones puguin sortir del seu domicili per exercir el seu dret de vot és un atemptat a la salut pública i dona un missatge molt erroni a la societat sobre la necessitat de confinar‐se estrictament en cas de contagi de COVID‐19 o de ser un contacte estret d’un cas.

a) Des del punt de vista de salut pública, posa en risc els membres de les meses i la resta del personal electoral, encara que vagin molt protegits, així com a les persones no infectades ─que n’hi haurà moltes entre els contactes estrets─, que s’han de barrejar amb les infectades en l’horari previst.

b) Des del punt de vista comunicatiu, mentre s’està demanant que les persones amb COVID-19 romanguin aïllades a la seva habitació i els seus contactes estrets es confinin a la llar, dona el missatge que el confinament no és tan important i que pot tenir excepcions.

Per tant, el Síndic recomana a les autoritats electorals el següent:

‐ Emetre un missatge molt clar i contundent que subratlli la importància que les persones amb COVID-19 i els seus contactes estrets no abandonin el domicili, ni tan sols per anar a votar, i romanguin confinats.

‐ Cercar vies alternatives al vot presencial, i de manera especial el vot per correu, perquè les persones contagiades i els seus contactes estrets puguin exercir el dret de sufragi actiu.

‐ Articular el vot per correspondència de manera que esdevingui un mitjà àgil i segur per garantir el dret de sufragi entre els col·lectius més vulnerables a la COVID-19.

Per això, de manera especial, caldria aproximar al màxim la data límit per sol·licitar el vot per correu al dia de la jornada electoral, més enllà dels 10 dies previstos fins ara. I recomana d’incrementar de forma adequada la capacitat de Correus.

‐ Cal considerar més a fons l’evolució de les dades epidemiològiques en les decisions que ha de prendre la taula de partits.

D’altra banda, respecte de la recollida d’avals de les candidatures sense presència al Parlament, tradicionalment s’ha fet de manera presencial, la qual cosa és impracticable amb les condicions de pandèmia actuals.

També hi ha prevista la presentació d’avals mitjançant la signatura electrònica, però la majoria de la població no disposa del certificat electrònic.

No hi ha previst un sistema de clau de tramitació telemàtica (CTT) o similar que es pugui  obtenir per via telemàtica en el mateix moment en què la persona hi dona el suport.

La situació actual de pandèmia ha obligat a repensar molts dels procediments establerts per garantir, entre d’altres, els drets de participació. En aquesta línia, el Síndic va rebre un escrit d’un partit polític que plantejava la seva preocupació per les dificultats que la situació actual de mesures sanitàries i de distanciament social suposen a l'hora de reunir els avals suficients per poder presentar una candidatura a les eleccions catalanes del mes de febrer de 2021.

D'acord amb la legislació vigent i la Instrucció 7/2011 de la Junta Electoral Central (JEC), els partits o les agrupacions polítiques que no hagin obtingut representació al Parlament de Catalunya en l'anterior convocatòria d'eleccions, han de presentar, juntament amb la candidatura, les signatures de suport d'almenys el 0,1 per cent dels electors inscrits en el cens electoral de la circumscripció en què es presentin. Per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya, anunciades per al 14 de febrer de 2021, les agrupacions d'electors o partits polítics sense representació parlamentària hauran de presentar les signatures d'aval, previsiblement, durant la setmana del 5 de gener de 2021.

Les limitacions de mobilitat i les recomanacions sanitàries de distanciament social actuals fan que la recollida d'avals de manera presencial, com s'ha fet tradicionalment, no podrà dur-se a terme de la manera en què s'ha fet en ocasions anteriors, la qual cosa pot afectar negativament la plena garantia del dret dels electors a participar dels assumptes públics presentant candidatures. Tampoc no sembla que es vegi plenament garantit aquest dret mitjançant la previsió que autoritza la presentació d'avals mitjançant signatura electrònica segons la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, atès que actualment no és majoritària la població en edat de votar que tingui un certificat electrònic o una signatura electrònica en els termes establerts per la normativa esmentada en la Instrucció 7/2011 de la JEC.

El Síndic va estudiar la presentació d’avals mitjançant signatura electrònica i va detectar que la normativa vigent  reconeix la possibilitat de donar suport a les possibles candidatures als electors que disposen d’un sistema de certificació electrònica general (com ara l’incorporat al DNI), però no té en compte una mesura d'acreditació electrònica de la identitat dels electors que no disposen d'aquest tipus de certificats, mitjançant una clau de tramitació telemàtica (CTT), o un altre tipus de procediment que permeti certificar electrònicament la identitat de l'elector que no disposa de signatura o certificat electrònic en el mateix moment en què dona el seu suport a l'agrupació política que cerca poder avalar una candidatura, per via telemàtica.

D'acord amb tot això, el Síndic va suggerir a la Junta Electoral Central (JEC) que establís un sistema d'aval de les candidatures mitjançant una clau de tramitació telemàtica (CTT) o similar, i que es pogués obtenir per via telemàtica en el mateix moment en què la persona dona el seu suport a l'agrupació política que cerca poder avalar una candidatura. A Catalunya ja és operatiu un sistema com el descrit impulsat pel Consorci Administració Oberta de Catalunya i la Generalitat de Catalunya, l'idCAT Mòbil.

En resposta a la resolució del Síndic, la JEC i el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència van informar que per a casos com el dels avals no es poden fer servir els certificats com els que suggereix Síndic, atès que això dificultaria la verificació de possibles fraus per part de l’INE. Per aquest motiu, es recomana la utilització de l’idCAT, que l'INE ja té integrat com a certificat electrònic segur.

A parer del Síndic, però, el possible risc de frau o mal ús de la signatura electrònica mitjançant un certificat d'un sol ús, i que no requereix un tràmit previ d'obtenció del certificat, no és més alt que el de les signatures en paper.  Aquest risc, a més, ja està previst pel legislador, que va establir mecanismes de verificació posterior a la presentació de les signatures recollides. En aquest sentit, aquests mateixos mecanismes es podrien aplicar en cas que s’habiliti un sistema de certificat temporal com l'idCAT Mòbil.

A més, el Síndic considera que tots els tràmits que cal fer per obtenir el certificat idCAT són un clar impediment per a la participació dels ciutadans.

Tornar