Notícies

El Síndic demana de revisar la suspensió de les activitats extraescolars i esportives per a infants i adolescents en garantia del dret a l’educació i el lleure, i també el tancament de les llibreries

08/01/2021

foto (c) Pixabay
La crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 ha posat en valor la importància del lleure educatiu com a espai de provisió d’oportunitats per als infants, amb una forta funció preventiva i compensadora de les desigualtats socials

D'acord amb diferents estudis, els infants són menys transmissors del SARS-CoV-2 que els adults en l’entorn domiciliari

També considera desproporcionada i com un greuge la limitació del dret d'accés a la cultura per la restricció imposada a l'obertura de les llibreries i en demana la revisió

La Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, suspèn les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu, i se suspèn l’obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius en espais tancats que acullen activitats extraescolars de caire esportiu.

La decisió s’adopta, a parer del Síndic, sense tenir en compte els resultats de les investigacions científiques que constaten que els menors d’edat són molt poc transmissors del SARS-CoV-2 ni les dades de transmissibilitat en l’entorn escolar o la transcendència del dret al lleure educatiu.

La crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 ha posat en valor, més que mai, la importància del lleure educatiu com a espai de provisió d’oportunitats per als infants, amb una forta funció preventiva i compensadora de les desigualtats socials. Els beneficis de l'activitat física i la pràctica esportiva se centren en l'esfera física, però també en el terreny psicològic i social.

D'acord amb això, s'hauria evitar la limitació o suspensió de l'activitat esportiva per part d'infants i adolescents, per a la qual caldria distingir entre la pràctica esportiva d'infants i adolescents, com a pràctica extraescolar, i la dels adults.

Un estudi prospectiu de l'Hospital de la Vall d’Hebron recentment fet públic confirma que els menors d’edat són poc transmissors del SARS-CoV-2. D'acord amb aquest estudi, els infants són menys transmissors del SARS-CoV-2 que els adults en l’entorn domiciliari, i per això la lliure circulació dels infants i el retorn a les escoles no han suposat una transmissió més alta del SARS-CoV-2.

Les mesures es justifiquen amb el fet que la pràctica esportiva en centres és un àmbit d’activitat que genera molts desplaçaments i que els centres esportius són un espai relacional de primer ordre. Tanmateix, no s’aporta justificació amb relació a la suspensió de les activitats extraescolars o de lleure diferents de les esportives, ni s'aporten dades sobre l'índex d'afectació (percentatge de brots, confinaments o positius d'infants i adolescents) als centres d'activitats extraescolars.

El Síndic de Greuges suggereix al Departament de Salut que, en la revisió de les mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, tingui en compte l’interès superior de l’infant o l’adolescent i la transcendència del dret al lleure en la vida dels infants i els adolescents. També demana que es valori distingir entre la pràctica esportiva d'infants i adolescents, com a pràctica extraescolar, i la dels adults, de manera que es pugui permetre dur a terme activitats extraescolars presencials fora de l'horari lectiu habitual, dins o fora del centre educatiu, amb un propòsit educatiu o formatiu, així com els ensenyaments no reglats que imparteixen els centres autoritzats de música i dansa, i la pràctica esportiva dels infants i adolescents en instal·lacions i equipaments esportius tancats, amb les mesures de seguretat, de limitació en l’aforament, en el nombre d'infants per grup o relatives a l'ús de la mascareta que es considerin pertinents en cada cas.

D’altra banda, el Síndic també considera injustificat que, malgrat que el Govern va proclamar fa uns mesos que la cultura és un bé essencial, les llibreries s’hagin vist afectades per la resolució del Departament de Salut, que no les exclou de la limitació de l'obertura, com sí que fa amb les farmàcies, els comerços d'alimentació, els dedicats a la venda de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d'estètica, els concessionaris d'automòbils i els centres de jardineria, que poden romandre oberts, sigui quina sigui la seva superfície, amb les mesures d'higiene i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19.

A parer del Síndic, no hi ha una justificació que permeti avalar el tancament de les llibreries, com a establiments comercials dedicats a la venda d'un producte cultural, si es té en compte la declaració de la cultura com a bé essencial i la imposició de mesures que aconsellen la reducció al màxim de la mobilitat i els desplaçaments personals fora del domicili, cosa que possibilitaria fomentar al màxim la lectura com a font d'entreteniment i de desenvolupament intel·lectual. Cal tenir en compte que si bé és necessària l'adopció de totes les mesures adequades per controlar els contagis, es considera desproporcionada i com un greuge la limitació del dret d'accés a la cultura per la restricció imposada a l'obertura de les llibreries en el període indicat.

Per aquest motiu, el Síndic ha demanat que, en el marc de les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació del Procicat, s’estudiï la possibilitat de revisar la decisió adoptada pel que fa al tancament de les llibreries a partir del 7 de gener.

Tornar