Notícies

El Síndic recorda que el subministrament d’electricitat és un servei de caràcter essencial i necessari per a la vida quotidiana de les persones

15/01/2021

foto

Ha obert una actuació d’ofici per estudiar les actuacions de l’Administració i d’Endesa en relació amb les interrupcions patides en alguns municipis de Catalunya arran del Filomena

Arran del fenomen meteorològic Filomena, diversos municipis de Catalunya, especialment els de les comarques del Priorat i la Terra Alta, han patit els perjudicis de la interrupció del subministrament elèctric per avaries i incidències a la xarxa de distribució. La intensa nevada i les temperatures extremadament baixes han fet que la manca de subministrament elèctric durant hores provoqués dificultats en la vida quotidiana dels veïns d’aquests municipis, especialment si es té present la cada cop més elevada electrificació de la vida domèstica (cuines, escalfadors, comunicacions per telefonia i internet, etc.). Aquestes afectacions també s’han estès a establiments comercials i industrials. En alguns municipis, la reconnexió al subministrament elèctric s'ha fet amb caràcter provisional per mitjà de grups electrògens.

En aquest context, el Síndic ha obert una actuació d’ofici i ha demanat informació a la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, del Departament d'Empresa i Coneixement, i a Endesa.  En concret, el Síndic vol conèixer el nombre de municipis afectats i la duració dels talls i incidències en el subministrament elèctric, les causes que els han provocat, i també les mesures adoptades per garantir els drets de les persones usuàries de tenir un subministrament elèctric de qualitat.

El Síndic recorda que el Codi de consum de Catalunya considera que els subministraments són un servei bàsic, és a dir, uns serveis de caràcter essencial i necessaris per a la vida quotidiana o que tenen un ús generalitzat entre les persones consumidores.

A més, la Llei del sector elèctric assenyala que el subministrament d’energia elèctrica constitueix un servei d’interès econòmic general, ja que l’activitat econòmica i humana no es pot entendre avui dia sense la seva existència.

Per tot això, cal indicar no són excepcionals les actuacions del Síndic de supervisió d'administracions i empreses amb relació a la garantia del subministrament elèctric amb ocasió d'incidències generalitzades per motius meteorològics.

2017  El Síndic va obrir una actuació d’ofici l’any 2017 arran dels talls de subministrament  elèctric que van patir diversos municipis de les comarques del Pallars Jussà, l’Alt Urgell, la Noguera, el Solsonès, les Garrigues, el Segrià, l’Urgell i la Segarra, com a conseqüència d’una nevada primaveral que va tenir lloc el 25 de març. En aquella ocasió, el Síndic va tancar l’actuació d’ofici després que el Departament d’Empresa i Coneixement comuniqués la incoació d’un expedient sancionador contra l’empresa distribuïdora, que era Endesa.

2014  En l'informe El dret als subministraments bàsics (electricitat, aigua, gas), que el Síndic va presentar el 2014, es recomanava que les empreses distribuïdores informessin trimestralment els ajuntaments respectius del nombre de talls del servei de subministrament d’electricitat per impagaments i de les altres incidències rellevants, especialment les que afectin els col·lectius especialment protegits. També se suggeria una actualització de les quantitats (30 euros o el 10% de la primera facturació completa) que el reglament estatal determina que les empreses distribuïdores d’electricitat han d’abonar a les persones consumidores en concepte d’incompliment de la qualitat individual pel que fa a l’atenció prestada.

2010  L'any 2010 el Síndic va obrir una actuació d'ofici arran d'una intensa nevada que el mes de març va afectar greument el subministrament elèctric i també les infraestructures de transport i comunicació.

2004  Anteriorment, el gener del 2004 el Síndic havia presentat al Parlament l'informe El servei públic de subministrament elèctric, una reflexió sobre els drets dels ciutadans.

Finalment, el Síndic va iniciar el passat mes de desembre una investigació per estudiar els talls freqüents del subministrament elèctric en diversos barris de Catalunya, ateses les informacions que li arribaven dels reiterats talls de subministrament elèctric en diferents barris de Catalunya, alguns a la capital catalana. El Síndic té coneixement d’afectacions, com a mínim, als barris de Torre Baró (Nou Barris) i el Raval (Ciutat Vella), a Barcelona, i al barri del Culubret, a Figueres, i ha rebut queixes procedents de Badalona, Terrassa, Sabadell, Ripollet i Cerdanyola del Vallès. En tots els casos els veïns denuncien talls de llum intermitents i diaris, en diversos casos d’hores. Per les informacions publicades, aquesta realitat es repeteix any rere any, però amb l’hivern de la pandèmia, en què s’obliga a passar més hores a casa, s’està vivint pitjor que mai. Cal destacar que els talls es produeixen en barris que han notat moltíssim els efectes de la crisi derivats de la pandèmia, i els veïns manifesten que se senten abandonats i desatesos per les administracions.

Tornar