Notícies

El Síndic demana que la sisena hora continuï sent instrument de garantia de la igualtat d’oportunitats per millorar l'atenció de l'alumnat socialment desfavorit

23/03/2021

foto (c) Pixabay

El Síndic constata que una part significativa dels centres de màxima complexitat han deixat d'impartir sisena hora durant aquest curs escolar

El 2011, arran de la crisi econòmica, es va suprimir en la majoria de centres, però es permetia mantenir-la als centres amb alumnes en contextos desafavorits

Amb l’arribada de la crisi de la pandèmia, els centres de màxima complexitat que tenien sisena hora efectiva ha passat del 62,8% el curs 2019/2020 al 21,2% el curs 2020/2021

La sisena hora és una eina important per garantir el dret a la igualtat d’oportunitats

Durant el curs 2019/2020 la sisena hora era vigent només en el 62,8% dels centres de màxima complexitat (145) i en una petita part de centres d'alta complexitat (28, el 13,6% del total). El Síndic ha constatat que arran de les instruccions donades sobre el manteniment de la sisena hora durant el curs 2020/2021, a través de les quals es demanava als centres que volguessin continuar impartint-la havien de presentar la seva sol·licitud, un nombre important de centres, més de la meitat (el 55,7%, 136 dels 244 que tenien sisena hora) van renunciar a mantenir-la. Paradoxalment, aquesta renúncia ha estat més gran en els centres de màxima complexitat (66,0%) o d'alta complexitat (57,1%) que tenien sisena hora que en el cas dels centres de complexitat estàndard (34,7%).

D'aquesta manera, doncs, els centres de màxima complexitat que tenien sisena hora efectiva han passat del 62,8% el curs 2019/2020 al 21,2% el curs 2020/2021.

En la seva resposta el Departament d’Educació afirma que no s’ha donat cap indicació d’eliminar la impartició de la sisena hora als centres educatius. També exposa que, tot i no impartir-la efectivament, s’ha aplicat la sisena hora al càlcul de la plantilla a tots els centres que ja la tenien el curs 2019-2020, per la qual cosa es mantenen els recursos i cada centre els utilitza d'acord amb la seva adaptació funcional d'atenció de grups i alumnes en el context COVID-19. El Síndic constata, doncs, que una part significativa dels centres de màxima i alta complexitat han deixat d'impartir sisena hora de cara al curs 2020/2021, però també que aquests centres no han vist reduïda la seva dotació de professorat per efecte d'aquesta retirada.

Amb tot, el Síndic recorda que, més enllà de les dotacions addicionals que s'assignen als centres vinculats a la sisena hora, la sisena hora suposa incrementar en prop d'un 15% l'horari d'atenció educativa que rep l'alumnat per part del professorat.

El Síndic també destaca que prop d'un 40% de centres de màxima complexitat no tenien sisena hora abans de la pandèmia.

En vista d'aquestes consideracions, el Síndic ha demanat al Departament d'Educació que desenvolupi les actuacions necessàries per restituir de manera efectiva de la sisena hora als centres de màxima i alta complexitat de cara al curs 2021/2022.

La sisena hora ha estat un element clau per garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació, atès que serveix per millorar l'atenció de l'alumnat socialment desfavorit, que pateix una situació de desavantatge objectiva en les condicions d'educabilitat, i per combatre la segregació escolar,  ateses les diferències existents relacionades amb determinades condicions d’escolarització de l’alumnat que ofereixen els centres públics (majoritàriament sense sisena hora) i concertats (majoritàriament amb activitats complementàries).

De fet, el mateix Departament d'Educació recorda que la sisena hora és una mesura de millora que afavoreix l’equitat i que és un pilar important per als centres educatius que la imparteixen. Cal recordar que, sense aquesta hora complementària, l’alumnat fa de mitjana 175 hores menys de classe al llarg del curs, 1.050 hores menys de classe durant tota la primària (equivalent a un any lectiu aproximadament).

A partir de l’any 2011, les dificultats pressupostàries en el context de crisi van provocar que se suprimís en la majoria de centres públics l’ampliació que s’havia fet d’ençà de l’any 2006 de l’horari escolar a primària. Tanmateix, també obria la possibilitat de mantenir aquesta ampliació horària als centres de primària que, amb caràcter general, atenguessin alumnat en contextos socioeconòmics desfavorits (al voltant de 400), amb l’objectiu de garantir-los un entorn d’aprenentatge adequat que afavorís la igualtat d’oportunitats.

Tornar