Notícies

El Síndic proposa actualitzar la LOREG perquè inclogui la regulació de la suspensió o l’ajornament de processos electorals per causes de força major

16/04/2021

foto

També demana remodelar el sistema del vot per correu i des de l’estranger

És inajornable que el Parlament de Catalunya abordi la promulgació d’una llei electoral catalana

Les eleccions del 14-F van registrar la participació en 53,56%, la més baixa des de 1980, i una davallada de 25 punts respecte del 2017

En relació amb les passades eleccions al Parlament de Catalunya, el novembre de 2020 el Síndic va presentar l’informe La garantia del dret de sufragi actiu en les eleccions al Parlament de febrer de 2021 en el marc de l’actual pandèmia, en què es plantejaven un conjunt de mesures legislatives i normatives que es podrien haver pres en el marc de les Corts Generals i del Parlament de Catalunya per estendre les garanties del dret de vot en situació de pandèmia.

En el marc d’aquest estudi es va constituir una comissió independent d’assessorament sobre la garantia del dret de sufragi actiu integrada per especialistes en l’àmbit de l’epidemiologia, el dret constitucional i electoral i la bioètica, i es van emetre comunicats relatius al procés electoral (25 de gener i 4 de febrer de 2021).

Avui, el Síndic presenta una addenda de tancament, treballada conjuntament amb els membres de la Comissió, i que recull un seguit de conclusions en relació amb el desenvolupament de les eleccions del passat 14 de febrer, des del punt de vista sanitari i de la garantia del dret de sufragi i del procés electoral.

L’impacte de les eleccions en les dades de la COVID

Les dades analitzades demostren que finalment més de 70.000 electors, que haurien d’haver estat confinats, només van tenir l’opció de votar presencialment, en principi en la franja horària recomanada a aquest efecte, atès que ja havien finalitzat els deu dies anteriors per sol·licitar el vot per correu.

D’altra banda, les dades també demostren que la jornada electoral no ha suposat un repunt de casos a Catalunya (11.548 casos nous de COVID-19 entre els dies 19 i 28 de febrer), tot i que en aquests dies i en dies posteriors sí que es detecta un clar aplanament de la baixada de la corba.

La convocatòria electoral

Finalment, les eleccions es van celebrar en la data prevista en el Decret de convocatòria, en virtut d’una decisió judicial que va estimar el recurs presentat per un particular. La legislació electoral vigent (LOREG) no preveu la possibilitat de suspensió o ajornament d’un procés electoral ja convocat, i aquesta mancança va provocar que l’efectiva suspensió o ajornament depengués de la impugnació, o no, del decret corresponent davant la jurisdicció competent, la qual cosa va generar una gran inseguretat tant als ciutadans com a les forces polítiques que participaven en el procés electoral, i també al Govern, que havia de decidir.

En aquest sentit, el Síndic considera que caldria preveure que aquest ajornament només es pogués fer per causa de força major, per bé que no seria convenient intentar concretar-ne els motius o supòsits específics.

La celebració de les eleccions

Malgrat que les eleccions es van celebrar sense incidents destacables sí que hi ha qüestions importants relatives a la conformació de les meses electorals que el Síndic no vol passar per alt.

En aquest sentit, per exemple, el Síndic manifesta que els dies anteriors a la celebració dels comicis va rebre més de 2.000 queixes de persones que havien sortit en sorteig per integrar les meses electorals i que posaven de manifest que no era segur ni responsable celebrar les eleccions en aquell moment i obligar-les a ser membres de les meses. A criteri del Síndic, no és acceptable que un nombre important de persones no rebessin cap resposta a les sol·licituds d’exempció que havien presentat, sobretot perquè es tracta de persones en situacions de vulnerabilitat, i precisament per això no se’ls podia fer anar als col·legis electorals a primera hora del matí només per evitar una possible sanció. Per l’anterior, el Síndic demana que cal preveure la necessitat d’adequar els mitjans personals i materials necessaris per satisfer el dret de les persones que participen en el procés electoral a una resposta ràpida i justificada a les seves al·legacions. El Síndic també manifesta la necessitat que les juntes electorals harmonitzin els criteris d’exempció a l’hora de ser designat membre de mesa electoral.

Les eleccions del 14F altre cop han evidenciat els problemes que té el sistema del vot per correu, clarament obsolet, tant pel procediment que es preveu, molt llarg i amb una tramitació molt feixuga, com per les condicions que s’exigeixen per poder-lo exercir. Respecte d’aquest instrument, el Síndic manifesta que convindria estudiar la conveniència d’introduir altres fórmules de vot anticipat (com ara el vot presencial anticipat en determinats col·legis o locals com els ajuntaments o seus judicials que s’habilitin a aquest efecte) o de vot fora del col·legi electoral (com ara el vot mitjançant urna mòbil o domiciliària, que podria ser especialment indicat en determinades situacions, com ara residències o hospitals). I, en segon lloc, convindria revisar a fons el sistema de vot per correu per fer-lo molt més accessible i útil.

En la mateixa línia, el vot des de l’estranger dels residents temporalment absents i dels residents a l’exterior ha continuat presentant problemes molt importants, agreujats encara més per la situació de pandèmia. Per això, més que mai, cal revisar a fons la normativa d’aquest mètode de votació urgentment, amb l’objectiu de fer-lo accessible i efectiu, amb totes les garanties. En aquest propòsit poden ser molt útils les possibilitats que ofereixen avui dia les tecnologies de comunicació existents.

Per tot l’anterior, a criteri del Síndic és imprescindible que el Parlament de Catalunya, en la legislatura que ara comença, abordi definitivament la promulgació d’una llei d’eleccions pròpia de Catalunya.

Les dades també mostren que les eleccions del passat 14 de febrer van registrar la participació més baixa en tota la sèrie de comicis autonòmics catalans des de 1980, que es va situar en un 53,56%, la qual cosa significa una davallada de 25 punts respecte al 2017. A banda dels factors polítics, no és agosarat assenyalar que la pandèmia també va influir de forma determinant en el comportament de certs electors, com ho demostra l’augment del vot per correspondència, i en el dia de les eleccions, l’eventual abstenció per prudència d’un nombre indeterminat de ciutadans.

El Síndic ha traslladat aquest informe al Parlament de Catalunya, al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i al Defensor del Poble perquè en siguin coneixedors.

Tornar