Notícies

El Síndic investiga les presumptes irregularitats en les oposicions a la Guàrdia Urbana de Barcelona

08/06/2021

foto

Malgrat que els quadernets de preguntes i els solucionaris d’una de les proves no havien de ser públics fins més endavant, el mateix dia de la prova es va difondre un vídeo que presumptament contenia aquesta informació

El Síndic ha tingut coneixement a través dels mitjans de comunicació de presumptes irregularitats en les oposicions que van tenir lloc aquest passat 5 de juny per a l’accés al Cos de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona.

Les bases de la convocatòria establien que el procés selectiu constaria d'una primera fase d'oposició formada per sis proves obligatòries i eliminatòries. La segona d'aquestes proves obligatòries correspon als anomenats tests aptitudinals i consisteix en l'administració de tres tests adreçats a valorar les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de les persones aspirants.

Les persones aspirants van ser convocades per fer les tres primers proves de la fase selectiva el passat dissabte, a les 9.30 hores. La primera prova que es va fer va ser el test aptitudinal; la segona, la prova cultural i teòrica, i la tercera, la de coneixements de llengua estrangera.

La previsió de dates de publicació dels quadernets de preguntes de la prova cultural i teòrica, i de la prova de coneixements de llengua estrangera, així com dels solucionaris, estava prevista per al dia 8 de juny, i la dels resultats de la segona prova, a partir del dia 29 de juny.

Tot i l’anterior, el mateix dissabte, a les xarxes socials es va publicar un vídeo amb el quadernet que presumptament es correspon amb el de preguntes del test del raonament abstracte, que ja sembla que ja s’havia fet servir en la formació dels aspirants, i també la plantilla de respostes. Paral·lelament, una acadèmia dedicada a la formació i la preparació d’oposicions felicitava el seu alumnat pels resultats.

El Síndic recorda que l’eventual comissió d'aquestes irregularitats posaria en qüestió el dret fonamental d'accés en condicions d'igualtat a la funció pública de tota la ciutadania, establerts en la Constitució espanyola i en el Text refós de l'Estatut bàsic dels empleats públics. A més, el Síndic destaca que les administracions públiques i les entitats i organismes públics han de seleccionar el seu personal mitjançant procediments que garanteixin els principis de mèrit i capacitat.

Per estudiar aquest cas, el Síndic ha obert una actuació d’ofici i ha preguntat a l’Ajuntament de Barcelona sobre quin coneixement té d’aquests fets, si s'han iniciat actuacions adreçades a esclarir si hi va haver un ús indegut dels quadernets del test aptitudinal corresponent al raonament abstracte i una filtració de les respostes correctes molt abans de la data prevista, per al 29 de juny d'enguany. El Síndic també vol conèixer quines seran les mesures que l’Ajuntament té previst d’adoptar en cas que es confirmi la veracitat d’aquestes informacions.

Tornar