Notícies

El Síndic i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries signen un conveni per garantir els drets de les persones en l’àmbit local

17/06/2021

foto

El conveni de col·laboració preveu donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes presentades al Síndic i que afectin competències municipals

Estableix l’elaboració d’un informe anual de balanç de l’activitat realitzada i la possibilitat de debatre’l al Ple

També s’ha desplaçat a Manresa per presentar l’informe corresponent a l’any 2020

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i l’alcalde de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, Salvi Güell, han signat un conveni de col·laboració per garantir la defensa dels drets de les persones en l’àmbit local.

El conveni, que explicita les competències del Síndic incloses en l’article 58 de la Llei del Síndic, preveu la subscripció de convenis i acords entre la institució i l’Administració local, a fi de crear un marc de col·laboració i facilitar la comunicació mútua. Estableix que la institució ha d’oferir a l’Ajuntament una visió singularitzada de supervisió amb la tramesa d’un informe anual que reculli la situació de les queixes tramitades pel Síndic referents al municipi, la possibilitat d’assistir a un plenari municipal per exposar amb detall l’informe esmentat i debatre’l, i dues visites anuals de l’equip itinerant del Servei d’Atenció a les Persones del Síndic de Greuges de Catalunya.

L’acord també garanteix donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes presentades al Síndic que afectin competències municipals. En aquest sentit, l’Ajuntament ha de crear sistemes per divulgar la figura de la institució perquè la població del municipi en sigui coneixedora i es puguin habilitar mecanismes per fer del tot accessible l’operativa d’aquest conveni.

Amb la signatura d'aquest conveni d'avui ja són 42 els convenis de supervisió en funcionament. Trenta-nou són amb municipis i 3, de característiques similars, amb consells comarcals i el Conselh d’Aran.

Al llarg del matí el síndic també ha aprofitat per reunir-se amb plataformes ciutadanes que tenien interès a plantejar a la institució preocupacions relacionades amb el tema del medi ambient.

Informe de Manresa

En el marc d’aquest conveni, avui el síndic també s’ha desplaçat a Manresa per presentar al Ple l’informe corresponent al seu municipi.  

Durant la seva intervenció, el síndic ha destacat que l’any 2020 s’han rebut 221 actuacions de ciutadans de Manresa (80 queixes i 141 consultes). La majoria d’aquestes queixes s’han circumscrit en l’àmbit de polítiques socials (salut i les mesures derivades de l’aparició de la COVID-19; infància, adolescència i educació, fruit de les afectacions en els infants de les mesures restrictives adoptades; treball i pensions, fonamentalment per temes de seguretat social, i serveis socials, per les sol·licituds de la renda garantida de la ciutadania), seguit pels àmbits d’administració pública i tributs i de polítiques territorials.

També s’han rebut 21 queixes en què l’administració afectada ha estat l’Ajuntament de Manresa, xifra similar a la dels anys anteriors. La majoria de queixes s’han centrat en l’àmbit de polítiques territorials, per molèsties de contaminació acústica de locals de restauració, problemes de mobilitat, dificultats per accedir al carrer on es viu, molèsties en la ubicació de contenidors, entre d’altres. També hi ha un volum de queixes d’administració pública i tributs, per la gestió de l’impost de béns immobles, la suspensió de terminis en la gestió de la plusvàlua o la manca de resposta a determinades sol·licituds de la ciutadania.

El síndic, Rafael Ribó, ha aprofitat la visita al municipi per reunir-se amb ciutadans que li han volgut plantejar qüestions relatives a l’educació dels infants.

Tornar