Notícies

El Síndic assenyala la possible afectació de drets de les noves mesures per prevenir la COVID en centres residencials per a la gent gran

23/07/2021

foto
L’entrada en vigor del Pla d'intensificació de les mesures de control en l'entorn residencial torna a imposar limitacions en les visites que reben les persones internes

Recorda que qualsevol restricció als drets de les persones grans ha de ser legal, necessària i proporcionada

El Consell d'Europa va manifestar que les persones grans tenen dret a la dignitat i al respecte de la seva vida privada i familiar, i també a la llibertat de moviment


El passat 20 juliol va entrar en vigor el Pla d'intensificació de les mesures de control en l'entorn residencial, que té per objectiu reduir les possibilitats que el virus arribi a l’interior de les residències i intensificar les mesures de protecció, prevenció i control per minimitzar al màxim l’entrada del virus als centres residencials amb la idea d’evitar al màxim els ingressos hospitalaris.

El document inclou mesures adreçades als professionals, mesures referents a casos/brots dels residents, mesures referents a les visites, sortides i nous ingressos dels residents, i també una intensificació de les mesures de protecció i prevenció a les residències. En la mateixa línia, la premsa ha apuntat que hi haurà més control al personal de les residències i menys visites dels familiars.

Segons ha constat el Síndic, el nou pla preveu novetats en diversos aspectes de prevenció i protecció, com ara:

  • Un cribratge periòdic a tot el personal, els no vacunats (3 PCR a la setmana), els vacunats (1 PCR a la setmana) i els treballadors externs test ràpid d'antígens (TAR) abans d'entrar-hi.
  • Un TAR als familiars que visitin la residència. Així mateix, el nombre de persones que poden fer visites simultànies baixa de 3 a 2.
  • Un TAR als familiars que recullin el resident en les sortides independentment de l'estat de vacunació. Si la sortida és de menys de dos dies es faran TAR seriats als residents als 4, 7 i 10 dies de retorn, mentre que si és superior a dos dies, se seguirà el mateix procés que en l'anterior cas més la realització d'un TAR al resident al retorn.

Amb l’objectiu de valorar les mesures de control que inclou aquest nou pla i les seves afectacions quant a drets i llibertats, el Síndic ha obert una actuació d’ofici. En concret, s’ha adreçat al Departament de Drets Socials per demanar informació sobre si les proves diagnòstiques (PCR/TAR) estaran disponibles als mateixos centres residencials, qui assumeix el cost de la prova, si s’ha plantejat la possibilitat de vacunar els fills del personal de residències, el procés de recollida de dades, i sobre si s’ha previst la possibilitat de pròrroga del pla, en principi establert per a 14 dies. També s’adreçarà al Departament de Salut, per sol·licitar-li informació sobre el Pla d’intensificació de les mesures de control en l’entorn residencial i la seva implementació.

El Síndic recorda que el Consell d'Europa, en una recomanació de l'any 2014, va manifestar que les persones grans tenen dret a la dignitat i al respecte de la seva vida privada i familiar, i també a la llibertat de moviment. Qualsevol restricció a aquests drets ha de ser legal, necessària i proporcionada, i hi ha d’haver mesures de control adequades per revisar aquestes decisions. A més, els estats han de garantir que qualsevol limitació individual per a una persona gran s'implementi amb el consentiment previ lliure informat o com a resposta proporcional a un risc de patir danys.

L’abril de 2020, en el marc de la primera onada de la COVID, i després de l’aplicació de les primeres mesures per prevenir-la als centres residencials, el Síndic ja va recomanar a les autoritats competents la necessitat de prendre les mesures necessàries per mantenir els familiars de les persones residents puntualment informats, a través d’un protocol d'actuació general clar en el qual es dispensi la informació als familiars. Pel que fa a l’acompanyament de les famílies i el dol, cal articular mecanismes de comunicació per via telemàtica o telefònica dels familiars amb els residents per poder garantir el vincle familiar. Caldria preveure un protocol de comunicació i ajuda als familiars en cas de mort i un acompanyament. El Síndic també va plantejar que s’estudiés la possibilitat d’oferir un suport psicològic a les famílies que han d’acomiadar els seus familiars sense poder-los haver acompanyat en els darrers moments. A més, el Síndic recomanava al Departament que fes una recopilació de bones pràctiques als centres que hagin superat amb èxit la gestió de la crisi del coronavirus, per vetllar de cara al futur perquè aquestes bones pràctiques s’estenguin al màxim pel territori.

Finalment, el Síndic també recomanava vetllar per la necessària dotació dels equips dels diversos centres residencials, i també establir directrius clares pel que fa a la desinfecció de centres, sobre la seva necessitat i oportunitat, i també la manera com s’ha de dur a terme, de manera que es garanteixi la desinfecció dels centres que ho requereixin.

Tornar