Notícies

El Síndic considera un manifest atemptat als drets les disfuncions estructurals del servei de Rodalies a Catalunya

01/10/2021

foto (c) Marc Pascual_Pixabay

Ha iniciat una actuació d’ofici arran dels darrers esdeveniments

Si es confirma l’incompliment dels serveis mínims acordats s’ha de considerar com una irregularitat jurídica greu

Cal avançar cap a la consideració de la persona com a titular del dret a la mobilitat

Recorda a la Generalitat que ha de supervisar que Renfe asseguri que els serveis que gestiona es presten de forma adequada

El Síndic ha obert una actuació d’ofici per analitzar les incidències en els serveis de Rodalies i Regionals de Catalunya a causa de la vaga convocada pel sindicat de maquinistes durant diversos dies. Els mitjans de comunicació s’han fet ressò de nombrosos problemes que es van patir ahir, com ara retards considerables, trajectes anul·lats, interrupció de serveis, aglomeracions de persones, tancament d'estacions..., i han destacat la manca d'informació puntual i suficient a les persones usuàries com a denominador comú. Durant aquest matí, els problemes s'han repetit i han provocat la cancel·lació de més de dos-cents trens.

En aquest context, el Síndic s’ha adreçat al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per demanar-los informació en relació amb les mesures que tenen previstes implementar per evitar que aquests incidents es continuïn produint, i sobre com actuaran en cas que suposadament s’estiguin incomplint els serveis mínims decretats, tal com apunten alguns mitjans de comunicació.

El Síndic recorda que arran d’una convocatòria de vaga que va tenir lloc el 2014, el Síndic ja es va pronunciar sobre els fets següents:

  • La prestació dels serveis mínims acordats en una vaga és un compromís públic i, per tant, el seu incompliment s’ha de considerar com una irregularitat jurídica que cal corregir immediatament.
  • Quan s’observin incidències greus en el desenvolupament de la vaga que afectin la prestació dels serveis mínims, l’empresa que presta el servei públic ha de donar tota la informació real i precisa per tal que l’usuari pugui fer ús, si escau, d’un transport alternatiu o prendre les mesures que consideri oportunes.
  • En aplicació de l’article 49 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, la informació sobre els serveis mínims acordats s’ha de facilitar als usuaris de forma clara i amb anticipació suficient. Aquesta informació s’ha de procurar donar els dies laborables anteriors a la jornada de vaga i per diferents mitjans, per assegurar-ne una àmplia difusió entre els usuaris.
  • En casos de retards o endarreriments significatius, l’empresa ha de prendre mesures proactives per facilitar devolució de l’import del bitllet. En aquest sentit, i si es fa necessari, cal agilitar la informació a l’usuari i la tramitació de la devolució amb l’increment de treballadors a les oficines d’atenció al client i a les estacions, a més de reforçar els canals no presencials d’atenció a l’usuari.

Actuació d’ofici per les aglomeracions viscudes a l’estiu

En relació amb les aglomeracions de persones dins dels vagons sense mantenir cap distància de seguretat en les línies 1 i 2 sud de Rodalies, del cap de setmana del 14 i 15 d’agost, el Síndic va obrir una actuació d’ofici i avui en fa pública la resolució.

El 27 de setembre el Síndic va rebre la resposta a la petició d’informació que havia fet al Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, en què s’explica que, davant les situacions d’aglomeracions de viatgers que es van produir, especialment a l’R1, en els serveis de la tarda-vespre de tornada de les poblacions costaneres de la Selva i el Maresme a Barcelona el cap de setmana del 14 i 15 d’agost, es van fer un seguit de requeriments a Renfe, operador del servei. En concret, va reclamar-li la necessitat de garantir que en tot moment es presta el servei amb trens amb la màxima capacitat possible, un seguiment acurat de la demanda existent en cada franja horària i dia de servei per valorar si l’oferta habitual amb trens de doble composició no resulta suficient per atendre la demanda existent, i reforços en l’atenció al personal a les estacions on es concentra més demanda durant el període d’estiu.

Per la seva banda, Renfe va al·legar que en la demanda registrada durant la setmana del 9 al 15 d’agost no s’observa cap repunt en el nombre de viatgers respecte a la setmana anterior i que, si es compara amb l’estiu prepandèmia, els nivells són fins i tot inferiors. Tot i l’anterior, Renfe sí que va informar que en aquell cap de setmana es va produir una incidència rellevant el diumenge, 15 d’agost.

En resposta a tot això, el Síndic recorda que en l'Informe sobre els drets de les persones en els serveis ferroviaris a Catalunya, de 2016, ja es remarca que el Codi de consum de Catalunya considera que els transports són un servei bàsic, és a dir, uns serveis de caràcter essencial i necessaris per a la vida quotidiana o que tenen un ús generalitzat entre les persones consumidores.

D'acord amb això, el Síndic demana al Departament que superi la concepció de la persona com a simple usuària d’una empresa de transport per avançar cap a la consideració de la persona com a titular del dret a la mobilitat.

També li recorda que ha de supervisar que Renfe assegura en tot moment que el servei es presta amb trens, combois i vagons que ofereixen la màxima capacitat possible, que es gestiona de forma adequada la demanda a les estacions i que es garanteix que les condicions de desplaçament de les persones usuàries siguin les adequades en el marc de contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

En la mateixa línia, el Síndic destaca que el cap de setmana dels incidents era plenament vigent la Resolució SLT/2614/2021, que obliga el transport públic a mantenir la seva oferta al 100%, encara que es produeixi una disminució de la demanda.

Per finalitzar, el Síndic també recorda que les persones usuàries del servei ferroviari de Rodalies de Catalunya tenen dret a formular les reclamacions que considerin convenients en relació amb la prestació del servei i tenen dret a rebre de l'empresa operadora la resposta com a màxim en un període d'un mes des de la presentació.

Tornar