Notícies

El Síndic planteja al Consell d’Europa el possible atemptat de drets de la decisió del Tribunal de Comptes

15/10/2021

foto (c) Google maps
Ho ha elevat a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa i a la Comissària Europea dels Drets Humans

Recorda les referències a les previsions legals de malversació de fons públics de la Resolució de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa

El Síndic de Greuges de Catalunya, davant de la notícia de la decisió de la ponent del Tribunal de Comptes de negar-se a acceptar els avals públics establerts en una decisió amb rang de llei per afrontar la fiança imposada a 34 exalts càrrecs de la Generalitat de Catalunya per valor de 5,4 milions d’euros per suposades despeses indegudes:

Primer, manifesta la seva sorpresa que un òrgan administratiu no respecti una norma amb rang de llei plenament vigent com és un decret llei ja convalidat pel Parlament de Catalunya.

Segon, recorda el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries en favor de la constitucionalitat de l’aval.

Tercer, recorda que d’acord amb la llei processal civil, a la qual remet la del Tribunal de Comptes, l’aval ha de ser solidari de durada indefinida y pagador a primer requeriment emès per una entitat de crèdit o una societat de garantia recíproca o per qualsevol altre mitjà que, a judici del tribunal, garanteixi la disponibilitat immediata, si s’escau, de la quantitat de què es tracti, requisits que compleix l’aval de l’Institut Català de Finances.

Quart, actuarà davant del Defensor del Poble perquè intervingui arran de la greu lesió de drets i de la indefensió que aquesta decisió representa.

Cinquè, elevarà aquesta situació a instàncies del Consell d’Europa, i en concret de l’Assemblea Parlamentària i la Comissària Europea de Drets Humans, perquè també intervinguin en favor dels drets i de la defensa de l’estat de dret.

El Síndic recorda la Resolució de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, segons la qual cal assegurar que les previsions legals de malversació de fons públic s’apliquin de manera que les responsabilitats siguin solament exigibles quan es poden establir pèrdues reals quantificades al pressupost o als actius de l’Estat.

Així mateix, el Síndic recorda que en el seu informe recent relatiu a La concessió de l’indult parcial a les persones condemnades per la sentència 459/2019 del Tribunal Suprem, ha advertit que les sancions econòmiques del Tribunal de Comptes impliquen condemnar a la ruïna les persones investigades, abans fins i tot d’una sentència i malgrat que moltes de les persones ara perseguides ja han estat jutjades al màxim nivell jurisdiccional pel delicte de malversació. Per aquest motiu, i en sintonia amb les recomanacions de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, el Síndic és del parer que el Tribunal de Comptes hauria de discontinuar la tramitació d’aquests expedients.

Tornar