Notícies

Arran de les incidències a la Font de la Pólvora, el Síndic recorda que l’electricitat és un servei bàsic i essencial per a la vida quotidiana

11/11/2021

foto (c) Google maps

Els veïns han denunciat un cop més els constants talls de subministrament elèctric que pateixen molts habitatges

Les administracions públiques tenen l’obligació d’actuar contra les conductes delictives i les empreses distribuïdores, de posar en coneixement de les administracions les irregularitats que detectin

Avui, 11 de novembre, assessors del Síndic de Greuges s’han desplaçat a Girona per recollir queixes i consultes dels veïns. En concret, l’atenció ha tingut lloc al Centre Cívic Riu Onyar, ubicat al barri de la Font de la Pólvora.

Aquesta visita s’emmarca en els desplaçaments del Servei d’Atenció a les Persones itinerant, que es va posar en marxa el 2013 amb l’objectiu de garantir l’atenció territorial arreu de Catalunya, amb tres visites setmanals a diferents municipis.

Bona part de les queixes rebudes han estat en relació amb talls de llum i la manca de qualitat del servei elèctric que pateixen molts dels habitatges del barri, que podrien tenir l’origen en instal·lacions il·legals que es connecten de manera fraudulenta a la xarxa de subministrament elèctric, la qual cosa provoca sobrecàrregues o talls de llum que afecten moltes persones.

L’any 2014, el Síndic ja va obrir una actuació d’ofici per estudiar el cas, arran de les queixes que recollien la impotència de moltes persones que, després d’haver acudit a les administracions competents, veien com no se’ls garantia la continuïtat d’un subministrament bàsic com és l’electricitat, fet que provoca molèsties i incomoditats notables en el dia a dia.

En l’informe El dret al subministrament d'electricitat: obstacles i solucions en el preu, l'accés al servei i la garantia de la seva qualitat, de març 2019, també s’incloïa un capítol sobre la qualitat del servei elèctric en veïnats amb prevalença de situacions elèctriques irregulars, i ja s’establien un seguit de recomanacions que, malauradament, segueixen sent vigents.

Davant tot això, el Síndic es veu obligat a recordar que l’electricitat és un servei bàsic i essencial per a la vida quotidiana, la qualitat i continuïtat del qual cal garantir, i demana que totes les administracions actuïn conjuntament i coordinada, cadascuna des del seu àmbit competencial, atès que es tracta d’un fenomen amb diverses cares.

També insisteix que caldria prendre en consideració les recomanacions següents: 

  • Cal un seguiment i un control de la qualitat del subministrament elèctric als municipis o barris en què és coneguda la problemàtica de la manca de qualitat del servei. 
  • Cal exercir la potestat inspectora en matèria de garantia i qualitat del subministrament elèctric i incoar els procediments sancionadors que siguin pertinents contra les persones que causen incidències a la continuïtat del subministrament elèctric. 
  • Cal sectoritzar per aïllar el màxim possible les xarxes per poder acotar les incidències i minimitzar-ne els efectes en la garantia i la continuïtat del servei a les persones consumidores. 
  • Cal revisar les instal·lacions, les xarxes i els equipaments de distribució per mantenir-los en bon estat. 
  • Cal compensar les persones consumidores per la manca de qualitat del subministrament, sens perjudici del corresponent rescabalament dels danys i perjudicis causats. 
  • Cal analitzar i millorar la planificació dels dispositius policials per garantir la seguretat ciutadana, l’ordre públic i els béns jurídics que calgui protegir als barris o les àrees que ho requereixin. 
  • Cal col·laboració, cooperació i coordinació entre la policia local i els Mossos d’Esquadra i amb les empreses distribuïdores d’electricitat. 
  • Cal fer un seguiment dels immobles que han estat ocupats il·legalment i d’aquells en què hi ha indicis racionals, a partir de les denúncies de la comunitat, de comissió delictiva (especialment, de delictes contra la salut pública). 

En resum, cal recordar l’obligació de les administracions públiques d’actuar contra les conductes delictives i de les empreses distribuïdores de posar en coneixement de les administracions les irregularitats que detectin. 

En el mateix informe, el Síndic també denunciava que quedava pendent el desplegament de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, que imposa a les administracions públiques i empreses privades l'obligació d’establir els acords o convenis necessaris per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims. Passats cinc anys, això no s’havia fet efectiu. El Síndic es mostra satisfet amb l’anunci que ha fet recentment el Govern d’aprovar la despesa de 10,8 milions d'euros, que ha servir per condonar el deute de les famílies vulnerables en l'àmbit de la pobresa energètica dels anys 2019 i 2020, en desplegament de l’acord que tenia amb Endesa.

Tornar