Notícies

El Síndic presenta el primer informe sobre l’activitat de l’Agència de Ciberseguretat

30/12/2021

foto

Destaca el paper que té en la fiabilitat de l’Administració electrònica 

L’Agència ha de desenvolupar un paper clau a l’hora de generar un entorn tecnològic de confiança per a l’Administració digital

D’acord amb la Llei de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Llei 15/2017), el Síndic de Greuges, en el marc de les seves competències, ha de presentar una memòria sobre l'activitat de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya en el termini d'un mes des de la presentació de la Memòria anual de l'Agència.

D’acord amb la seva norma de creació, l’Agència és l’encarregada d’executar les polítiques públiques en matèria de ciberseguretat i desenvolupar l’estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya. També té encarregada la funció d’establir el servei públic de ciberseguretat i de treballar per garantir i augmentar el nivell de seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació a Catalunya, i també la confiança digital dels ciutadans.

A finals de novembre de 2021, el Síndic va rebre la Memòria d'activitat de l'Agència corresponent a l'any 2020, el seu primer any de funcionament. En compliment de la norma, el Síndic ha lliurat al Govern i al Parlament de Catalunya el primer informe sobre la seva activitat.

En l’informe es destaca que durant aquest any no s’ha rebut cap queixa relacionada amb aquest organisme, si bé és cert que la majoria de les funcions que té assignades tenen incidència indirecta en l’activitat de les persones, malgrat que l’Agència presta serveis d’assessorament al teixit empresarial i de formació i sensibilització a la població en matèria de ciberseguretat.

Paral·lelament, el Síndic ha volgut destacar que en el context de pandèmia de la Covid-19, la relació electrònica entre els ciutadans i les administracions ha rebut un fort impuls, en part per les restriccions en la relació presencial, i en aquest context generar un entorn de confiança en l’àmbit tecnològic que dona suport a l’Administració digital és un element imprescindible per al desplegament efectiu. Per l’anterior, el paper de l’Agència ha esdevingut clau per reforçar alguns drets de la ciutadania, com ara el dret a la salut, el dret dels infants i adolescents a utilitzar les xarxes de manera segura i el dret de la ciutadania a la protecció de les seves dades en les relacions amb l’Administració pública.

El Síndic també ha volgut manifestar la importància de l’Agència en la seva tasca de vetllar per la seguretat de les xarxes de comunicació electrònica, les bases de dades i els serveis d’identificació electrònica que utilitzen les administracions i que incideixen directament en la fiabilitat de l’Administració electrònica.

Tornar