Notícies

El Síndic investiga d’ofici les afectacions que pot tenir en la població vulnerable el tancament progressiu d’oficines bancàries d’atenció presencial

14/01/2022

foto

Actualment el 12% de la població té problemes d’accessibilitat als serveis de bancs o caixes

Els serveis bancaris són un servei d’interès general i cal que l’Administració hi garanteixi l’accés amb qualitat

El Síndic ha demanat informació al Banc d’Espanya i a les entitats bancàries que operen a Catalunya sobre el tancament de sucursals

El Síndic és coneixedor dels problemes d’accessibilitat als serveis de bancs i caixes que pateixen moltes persones grans arran de la progressiva supressió d’oficines bancàries al territori i la necessitat d’operar en línia. Per aquestes persones, la realització de qualsevol gestió o la disposició d’efectiu sovint requereix traslladar-se a altres localitats, amb la consegüent pèrdua de temps i de diners.

Els serveis bancaris són un servei d'interès general i, per tant, les administracions públiques resten subjectes a les obligacions específiques de servei públic i cal que garanteixin l'accés a totes les persones, amb un mínim de qualitat i amb un preu assequible. La Llei del Síndic l’habilita per supervisar l'activitat de les empreses privades que gestionen o portin a terme serveis públics i, en conseqüència, pot supervisar l'activitat bancària en casos considerats essencials, com és el cas de l'atenció a les persones vulnerables per dificultats d'accés.

Les dades estadístiques mostren que entorn del 12% de la població té problemes d'accessibilitat als serveis bancaris, per la llunyania física de les oficines, els horaris d'atenció al client, la incomprensió dels serveis que ofereixen o, fins i tot, la falta de mitjans de transport.

Per tot l’anterior, a principis de desembre de 2021, el Síndic va obrir una actuació d’ofici per conèixer els motius que han portat diferents entitats bancàries a reduir de forma progressiva la seva xarxa d'atenció presencial, i les incidències negatives que provoca aquesta situació a gran part de persones vulnerables, especialment a la gent gran i que viu a les zones rurals.

En concret, s’ha adreçat al Banc d'España, com a ens regulador, i a les quatre principals entitats bancàries que operen a Catalunya (Banc Sabadell, Banc Santander, Banc Bilbao Vizcaya Argentaria i Caixabank), per conèixer, entre altres qüestions, la regulació sobre l'obertura i el tancament de sucursals d'entitats bancàries, quantes sucursals han estat suprimides durant els anys 2020 i 2021, la substitució de les oficines físiques per oficines mòbils i/o personal de suport, i sobre el mitjà de pagament més comú a l'Estat.

Tornar