Notícies

El conseller de Salut es reuneix amb la Taula d’Emergència Social creada pel Síndic per abordar la perspectiva de salut dels col·lectius vulnerables

16/02/2022

foto

La Taula d’Emergència Social es formalitza com a òrgan d’assessorament i impuls del Síndic en matèria social

La resolució emesa pel Síndic concreta els objectius, la composició i el règim de funcionament de la Taula d’Emergència Social

La Taula d’Emergència Social va començar a treballar el juny de 2020, en el context de la pandèmia

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha convocat aquest matí la Taula d'Emergència Social, formada per representants de les entitats socials Taula del Tercer Sector, DINCAT, Càritas Catalunya, Creu Roja, Amics de la Gent Gran, Banc dels Aliments, Comunitat de Sant'Egidio, Arrels Fundació i Fundesplai, per abordar conjuntament la perspectiva i la garantia de la salut en els col·lectius més vulnerables amb el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Josep M. Argimon.

En el marc de la reunió, s’han plantejat qüestions relacionades amb l’atenció de col·lectius vulnerables, com ara els sense sostre o persones nouvingudes, i també algunes qüestions relacionades amb el procés de vacunació. El conseller, per la seva banda, ha plantejat als membres de la taula la seva preocupació per la incidència de la crisi en la salut mental de la població, i els mecanismes necessaris per abordar-la.

En la reunió també s’ha materialitzat la signatura de la resolució per la qual s’estableix la Taula d’Emergència Social; així, s’ha configurat com un espai d’assessorament i impuls en el si del Síndic en matèria social, amb una concreció d’objectius, de composició i del règim de funcionament d’aquest òrgan.

En concret, la resolució estableix la composició de la Taula, que està presidida pel titular del Síndic de Greuges i coordinada per l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i adolescents, mentre que la secretaria recaurà de forma rotatòria per ordre alfabètic cada sis mesos a les entitats que en formen part (el primer torn l’assumirà l’entitat Amics de la Gent Gran). També preveu la possibilitat d’ampliar-ne els membres en cas que es consideri oportú i es determina que l’adopció d’acords es farà preferiblement per consens de la majoria dels membres presents.

En el document també es recull el compromís de dur a terme reunions monogràfiques sobre una matèria concreta, de promoure informes monogràfics del Síndic en l’àmbit social, de plantejar reunions periòdiques amb la Presidència de la Generalitat o amb altres membres del Govern i de comparèixer davant les comissions del Parlament de Catalunya, quan es consideri oportú.

La Taula es va constituir l’11 de juny de 2020 amb la voluntat d'abordar la urgència assistencial i la detecció de necessitats i prioritats per fer les recomanacions de canvi i millora a les administracions afectades i al Parlament en el marc del context actual de la pandèmia de la Covid-19. El 26 de novembre, el Síndic va convocar una reunió de la Taula amb els màxims representants del Govern al Palau de Pedralbes i els va fer arribar la detecció de necessitats observades durant els darrers mesos, i les prioritats i recomanacions de millora per afrontar la crisi generada per la pandèmia, que visibilitza problemes ja existents. Passades les eleccions del 14-F de 2021, el Síndic de Greuges, en nom de la Taula d’Emergència Social, va trametre al Govern el document a fi que es tingués en consideració en el Pla de legislatura.

El desembre de 2021, la Taula d’Emergència Social va constatar que transcorreguts set mesos des de la remissió al Govern, aquestes propostes, amb petits canvis, es mantenien íntegres, i va destacar que calia assegurar que les persones afectades greument per la crisi tinguessin les necessitats bàsiques cobertes, i que calia considerar els serveis socials com a serveis essencials, evitar la fragmentació d'ajudes socials i garantir l’accés a prestacions per cobrir les necessitats bàsiques, com ara l’ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania, i també l'acompanyament de les persones i de les famílies vulnerables creditores d'aquests ajuts.

També es va insistir que cal una regulació del finançament estable i transparent al tercer sector social, ja que desenvolupa funcions de servei públic, i impulsar una llei del tercer sector social.

Tornar