Notícies

El Síndic estudia d’ofici el canvi de criteris d’Interior en l’aplicació de la Llei de seguretat ciutadana

17/02/2022

Foto

Considera que la llei implanta un model de control administratiu que prioritza la presumpció de veracitat de les forces i els cossos de seguretat de l’Estat i imposa excessives restriccions a drets fonamentals com la llibertat d’expressió

La comissària de Drets Humans del Consell d'Europa també ha demanat que es revisi la Llei per adaptar-la plenament als estàndards europeus de drets humans


 

El Síndic de Greuges de Catalunya ha tingut coneixement pels mitjans de comunicació que el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya canviarà els criteris en l'aplicació de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, coneguda com la Llei mordassa, avalant-se en un informe jurídic intern que conté la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Constitucional.

De la informació publicada se'n desprèn que el Departament d'Interior no sancionarà els manifestants que protestin pacíficament ni els periodistes que informin d'aquestes mobilitzacions. I per garantir-ho, els Mossos d'Esquadra seguiran aixecant acta quan ho considerin oportú, però el procés d'instrucció dependrà de la Direcció General d'Administració de Seguretat, que no forma part de l'estructura interna de la policia catalana. D'aquesta manera, el procés de denúncia i el d'instrucció dels expedients se separen i tenen una dependència orgànica diferenciada.

Per conèixer millor aquests canvis, el Síndic s'ha adreçat a la Direcció General de la Policia i a la Direcció General d'Administració de Seguretat. En concret, els demana que aportin l'informe jurídic del Departament d'Interior que dona fonament jurídic a aquest canvi, i que s'informi sobre el parer, en cas que hi sigui, dels sindicats dels Mossos en relació amb aquesta novetat, sobre les implicacions que tindrà en l'estructura de la Direcció General d'Administració de Seguretat i sobre com s'ha previst adaptar l'estructura d'aquest òrgan.

El passat 8 de febrer, la comissària de Drets Humans del Consell d'Europa, Dunja Mijatović, enviava una carta al Congrés i al Senat espanyols en què demanava que la revisió de la Llei de seguretat ciutadana de 2015 que s'està duent a terme s'aprofiti com una oportunitat per adaptar-la plenament als estàndards europeus i internacionals de drets humans, en particular pel que fa a les disposicions que afecten els drets a la llibertat d'expressió i de reunió pacífica i el dret dels refugiats de demanar asil.

En diverses reunions mantingudes amb la comissària anteriorment, el Síndic ja li va traslladar la seva preocupació per la precarietat democràtica a l'Estat espanyol durant els últims anys, especialment amb relació a l'aplicació de la Llei de protecció de la seguretat ciutadana.

El Síndic ha denunciat reiteradament que la Llei de protecció de la seguretat ciutadana implanta un model de control administratiu que prioritza la presumpció de veracitat de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat davant de la presumpció d'innocència, fonament de qualsevol règim democràtic, amb una redacció vaga i imprecisa que permet un excessiu marge d'actuació al poder executiu en la restricció de les llibertats individuals, inclosa la llibertat d'expressió. 


Tornar