Notícies

El Síndic considera insuficient i desfasada la normativa que regula l’accés per part de vehicles motoritzats i BTT al medi natural

23/02/2022

foto (c) Pixabay

La Llei i el Decret aplicables als vehicles motoritzats no donen resposta a les necessitats actuals i cal modificar-los, mitjançant un replantejament integral per protegir el medi natural

Insisteix en la necessitat de coordinar les actuacions dels diferents cossos que actualment tenen competències en la matèria (Agents Rurals, Mossos d'Esquadra, SEPRONA, policies locals i guardes de parcs)

L’accés al medi natural de les bicicletes de muntanya no està subjecte a cap regulació

Cal més pedagogia i difusió de valors, i també contundència, en la imposició de sancions davant d'incompliments de la normativa

Cal un replantejament integral d’aquesta problemàtica per protegir el medi ambient

A finals de l’any 2020, el Síndic va obrir una actuació d’ofici per valorar el marc regulador de l'accés al medi natural per part dels vehicles motoritzats, en especial motocicletes i quads, però també per part de bicicletes de muntanya, atès que en els darrers anys n’ha proliferat la circulació i accedeixen sovint a espais naturals no permesos.

La circulació de vehicles de motor al medi natural està regulada per la Llei 9/1995, que té l’objectiu de garantir la conservació del patrimoni natural de Catalunya, assegurant, alhora, el respecte a la població i a l'activitat pública i privada del món rural, i pel Decret 166/1998, que la desenvolupa.

Quant a la circulació de bicicletes de muntanya (BTT), amb l’estudi dut a terme el Síndic conclou que no està subjecta a cap tipus de regulació específica que limiti o prohibeixi aquesta pràctica de forma específica. El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va informar que actualment l’accés de les bicicletes BTT als espais naturals es tracta de manera específica en cadascun dels espais naturals protegits, atès que cada espai té les seves peculiaritats i condicionants. Per tant, no hi ha una normativa única en aquest assumpte i  cada parc aplica la seva en funció de les seves característiques i necessitats.

En aquest context, el Síndic recomana que s'impulsi l'elaboració d'una normativa que integri les diferents normes existents, ja que l'actual regulació al medi natural per part de vehicles motoritzats és insuficient, antiga, no respon a les necessitats actuals i requereix ser actualitzada i millorada. També cal que es reguli específicament en quines condicions poden accedir al medi natural vehicles de motor, com ara quads i motocicletes de trial, que són els vehicles que més incidència tenen actualment sobre el medi. En el mateix sentit, el Síndic destaca que la normativa també hauria d’incorporar l'accés de les BTT al medi, i precisar en quines condicions poden accedir-hi.

A més d’actualitzar la normativa existent, el Síndic considera que calen més campanyes de sensibilització ambiental en aquesta matèria, i més pedagogia en tots els àmbits perquè les persones siguin conscients de com les conductes incíviques i irrespectuoses poden afectar els nostres espais naturals.

També reclama que l'Administració es doti de més mitjans, materials i econòmics, perquè les tasques de control que es duguin a terme als espais siguin adequades, i més contundència en la imposició de sancions per incompliment de la normativa.

També insisteix en la necessitat de coordinar les actuacions dels diferents cossos que actualment tenen competències en la matèria (Agents Rurals, Mossos d'Esquadra, SEPRONA, policies locals i guardes de parcs) amb l’objectiu d’aconseguir millors resultats en la protecció del medi natural.

Finalment, el Síndic remarca que caldria un replantejament integral de la qüestió de l'accés al medi natural amb vehicles motoritzats en els termes actuals com a mesura immediata que ajudi a mitigar els efectes del canvi climàtic, amb l'objectiu final de preservar el medi ambient.

Tornar