Notícies

El Síndic demana la cessió de la totalitat dels habitatges que la SAREB té a Catalunya perquè es dediquin al lloguer social

07/03/2022

foto (c) Pixabay

Al gener es va anunciar l'oferta formal del FROB per a l'adquisició de la totalitat de les accions de la SAREB

El Síndic insta la SAREB a paralitzar els procediments judicials de desnonament en relació amb habitatges de la seva propietat que afectin persones en situació de vulnerabilitat

Ha obert una actuació d’ofici per estudiar la situació i ha demanat informació a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Ha demanat al Defensor del Poble que s’adreci al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Des de la creació de la SAREB, l'any 2012, el Síndic s'ha pronunciat en reiterades ocasions amb relació a la necessitat que aquesta cedís almenys un 30% dels habitatges, obtinguts d'entitats financeres rescatades amb diners públics, al lloguer social, i que fossin les administracions públiques i el Tercer Sector els qui s’ocupessin de gestionar-los.

En el mateix sentit, des de fa temps el Síndic adverteix sobre la necessitat d'emprendre les reformes legislatives necessàries per garantir que la SAREB passi a ser un instrument de política d'habitatge i no només de política financera.

El mes de febrer de 2018 el Síndic ja va presentar davant el Parlament de Catalunya l'informe El dret a l'habitatge: qüestions urgents, que constatava que fins i tot en el cas que la SAREB arribés a donar compliment als compromisos de cessió d'habitatges formalitzats amb diverses administracions, el percentatge d'habitatges cedit suposaria només un 1,5% dels seus actius immobiliaris. Tenint en compte que Catalunya és una de les principals ubicacions dels actius immobiliaris de la SAREB, l'informe apuntava que la SAREB hi tenia -segons dades de l'any 2016- al voltant de 23.600 actius immobiliaris, dels quals 10.000 eren habitatges.

A finals de gener els mitjans de comunicació es van fer ressò de l'oferta formal del FROB per a l'adquisició de la totalitat de les accions de la SAREB, que actualment pertanyen a entitats privades. D’això en deriva la voluntat del Govern de l'Estat d'assumir una posició dominant a l'entitat SAREB i també la de cedir l'usdefruit dels habitatges titularitat de la SAREB a l'Administració autonòmica i a la local, i també a les entitats del Tercer Sector perquè els destinin al lloguer social.

Posteriorment, el Govern de l'Estat va aprovar el Pla d'habitatge 2022-2025, en què s'estableix, de forma específica i com a instrument per afavorir l'accés a l'habitatge, un programa de cessió d'habitatges de la SAREB en favor de l'Administració i d'entitats sense ànim de lucre perquè es dediquin al lloguer social.

En aquest context, el Síndic demana que aquesta cessió afecti la totalitat dels habitatges que la SAREB té a Catalunya, i que es prevegi l'adopció de les mesures cautelars necessàries, mentre no es pugui materialitzar la cessió, amb relació a aquelles persones que actualment viuen en habitatges propietat de la SAREB i es troben en situació d'exclusió residencial i de vulnerabilitat, mitjançant la suspensió dels procediments judicials de desnonament en curs, mentre no es pugui valorar, cas per cas, la possible regularització de la situació d'ocupació mitjançant la formalització d'un contracte de lloguer social.

Amb la finalitat d’estudiar tot el que s’ha exposat, el Síndic ha obert una actuació d’ofici i s’ha adreçat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya perquè l’informi del nombre d'habitatges propietat de la SAREB que gestiona actualment, la previsió amb què es treballa per a la cessió dels habitatges, les actuacions que estan portant a terme el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat per agilitar i concretar aquesta cessió i el finançament del programa de cessió d'habitatges.

Paral·lelament, també ha demanat al Defensor del Poble que s’adreci al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i a la SAREB perquè expliquin la previsió amb què treballen per aconseguir la cessió total, i les mesures que es prendran per assegurar que aquesta cessió vindrà acompanyada del finançament necessari que permeti garantir l’habitabilitat i l’accessibilitat dels habitatges i també la gestió posterior.

Tornar