Notícies

Els síndics de Catalunya i de Barcelona reclamen compatibilitzar la ubicació d’un centre d’acollida per a persones sense llar amb addiccions al costat d’una escola amb la consolidació del seu projecte educatiu

24/03/2022

foto

Volen evitar que tingui efectes sobre les matriculacions al centre

Demanen garantir la inversió necessària en el centre per consolidar el seu projecte educatiu

L’experiència en una altra zona de Barcelona constata que la ubicació d’un equipament d’aquest tipus al costat d’una escola no necessàriament ha de suposar un impacte negatiu

Cal concretar les actuacions previstes per a la consolidació del projecte educatiu de l'escola afectada

El Síndic de Greuges de Catalunya i la Sindicatura de Greuges de Barcelona han rebut al voltant d’una trentena de queixes de famílies d’una escola en relació amb la instal·lació d'un centre d’acollida per a persones sense llar amb addiccions a poca distància de l’escola.

En virtut del conveni de col·laboració signat recentment, ambdues institucions han fet una actuació coordinada i han emès una resolució conjunta.

En les queixes rebudes, les famílies i el veïnat expressen la seva preocupació per l'afectació que pot tenir aquest nou equipament en la demanda social de l'escola. Per la seva banda, l’escola incideix en el fet que els darrers anys s’ha treballat molt per donar un nou impuls al centre educatiu i tem que l’emplaçament d’aquest equipament pugui incidir en aquesta trajectòria de treball i en les properes matriculacions.

En aquest context, les dues institucions volen recordar que els centres d'acollida per a la recuperació de persones sense llar amb addiccions són serveis destinats a l'atenció sociosanitària de persones en situació de vulnerabilitat i a garantir els seus drets bàsics, i que la ubicació d’aquests centres en zones urbanes és necessària per promoure l'accessibilitat i la normalització de la seva atenció. Amb tot, també manifesten que les administracions han d'analitzar quin impacte generen sobre els drets de terceres persones, a fi d'adoptar les mesures compensatòries o preventives necessàries i valorar si hi ha alternatives d'ubicació que el minimitzin.

En relació amb aquest assumpte, els defensors constaten que l'escola en qüestió és un centre amb el 41,3% d'alumnat amb necessitats educatives específiques, malgrat que en els darrers anys ha tendit a reduir la seva complexitat. La ubicació del centre d’acollida al costat de l’escola en pot afectar la imatge si s’identifica com un fet negatiu per part de les famílies de la zona. Dit això, l’experiència en una altra zona de Barcelona ha permès constatar que no necessàriament la implantació d’un centre d’aquest tipus ha de suposar un impacte negatiu sobre la demanda social d’una escola ja que, en aquell cas, l’escola més propera, ubicada just al costat del centre, va incrementar el nombre de sol·licituds l’any següent.

Per estudiar el cas es va demanar informació al Consorci d’Educació de Barcelona i a l’Ajuntament de Barcelona. De les respostes rebudes de les administracions se’n desprèn que l’Ajuntament ha generat un espai de treball transversal amb el conjunt de serveis de territori, l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'Institut Municipal de Serveis Socials d'Intervenció a l'Espai Públic i el Consorci d'Educació de Barcelona per valorar el desplegament del servei a la zona.  

Paral·lelament, l’Ajuntament de Barcelona també ha elaborat un pla específic per a l’escola en relació amb la implantació del centre d’acollida, que, entre altres actuacions, preveu un treball amb l’equip directiu de l’escola. Així mateix, ha posat els mitjans per assegurar la presència de dues mediadores als voltants de l'escola per atendre les inquietuds de les famílies en els horaris d'entrada i sortida escolar, i manifesta que coordinarà els serveis de neteja, Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra perquè la zona pròxima a l’equipament sigui un entorn segur.

En vista de tot això, el Síndic de Greuges de Catalunya i la Sindicatura de Greuges de Barcelona demanen que es formalitzi l'elaboració d'un pla d'acció integral i de coordinació entre els diferents serveis del territori, amb la participació de les diferents parts afectades, especialment els membres de la comunitat educativa de l'escola. Un dels objectius prioritaris d'aquestes actuacions ha de ser evitar l'impacte de la ubicació d'aquest equipament en la demanda social del centre.

També demanen al conjunt d’administracions implicades la concreció de les actuacions previstes per a la consolidació del projecte educatiu del centre i per millorar la seva demanda social. Per acabar, reclamen a les administracions que segueixin esmerçant esforços per garantir el diàleg amb la direcció de l’escola i l’AFA.

Les dues institucions es comprometen a analitzar l’impacte que pot tenir la ubicació d’aquest centre d’acolliment a l’escola a partir de l’anàlisi de les dades de sol·licituds de preinscripció i d’oferta inicial de places en el procés d’admissió per al curs 2022/2023 a P3.

Tornar