Notícies

El Síndic investiga d’ofici les possibles deficiències en els equips de respiració dels bombers

29/03/2022

foto (c) Pixabay
Un informe del mateix fabricant alertava de possibles disfuncions en l’equip

El Síndic vol conèixer el procediment de revisió o substitució d’aquest instrument

El Síndic de Greuges ha obert una actuació d’ofici arran de les notícies publicades sobre les possibles deficiències en els equips de respiració autònoma (ERA) dels Bombers de la Generalitat. En un informe elaborat el 2020 pel fabricant dels dispositius ja s’alertava de diversos problemes que podien afectar la seguretat a l’hora d’utilitzar-los. D’acord amb les informacions aparegudes podria haver-hi un problema amb els manòmetres de les ampolles i amb els compressors que s'utilitzen per reomplir-les, la qual cosa podria posar en perill la vida i la integritat física dels bombers mentre duen a terme les seves funcions.

De les informacions publicades també se’n desprèn que el mal estat en què es troben els ERA pot haver estat el causant d'almenys 20 incidents que s'han produït els últims dos anys, en què els bombers es van quedar sense aire en actuacions contra incendis.

En aquest context, el Síndic s’ha adreçat a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, del Departament d'Interior, per demanar informació sobre la traçabilitat de l’informe que va elaborar el fabricant dels ERA l'any 2020, les actuacions que s’han dut a terme a partir del coneixement d’aquest informe i si s’ha endegat algun procediment de revisió i/o substitució dels ERA. També ha demanat conèixer quins són els períodes de revisió i reposició dels equips utilitzats pels bombers, i si la revisió i reposició es fa per termini determinat o per desgast per la utilització de l’equip.

El maig de 2019, el Síndic va presentar l’informe El Cos de Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències de Catalunya, en què denunciava que les mesures de contenció de despesa pressupostària preses arran de l’anterior crisi econòmica van tenir una forta repercussió en el Cos de Bombers, que l’any 2012 va ser exclòs dels serveis considerats essencials. En l’informe es va analitzar en profunditat la situació dels cossos de bombers, amb els quals es van mantenir diverses reunions, i s’exigia un pacte de país que permetés redefinir un nou sistema d’emergències i dotar-lo de més recursos.

Tornar