Notícies

El Síndic demana millorar la informació relativa al projecte de candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern i revisar la data per a la consulta

14/04/2022

foto (c) Pixabay

La informació disponible al web és incompleta i no està actualitzada

Recorda que per fer efectiu el dret de participació cal garantir un coneixement informat de la població

Demana valorar un canvi en la data prevista per a la consulta, que coincideix amb les vacances d’estiu

A principis del mes de febrer el Síndic va obrir una actuació d’ofici per estudiar els criteris utilitzats en la consulta sobre els Jocs Olímpics d’Hivern, i va demanar informació al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, que encara no ha contestat a la petició del Síndic. En concret, va demanar conèixer els motius pels quals el Govern només considera afectada la ciutadania de l'Alt Pirineu i l'Aran i no d’altres territoris, com el Ripollès, Berguedà i Solsonès, i com això es conjuga amb el dret a la igualtat entre els ciutadans. També va demanar informació sobre quina serà la mostra poblacional amb dret de vot en la pretesa consulta, i els mecanismes establerts pel Govern per garantir informació suficient sobre el projecte a tots els potencials votants, que inclou conèixer el model de desenvolupament territorial de la proposta, l'impacte econòmic en el territori, l'impacte ambiental i l'impacte social, entre d’altres.

El passat 5 d’abril es van publicar al DOGC dos decrets – el Decret 61/2022 i el 62/2022- pels quals, en el primer, s'aprova la iniciativa institucional per convocar la ciutadania de l'Alt Pirineu i l'Aran a una consulta per la presentació de la candidatura per als Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern 2030, i en el segon, per convocar la ciutadania de les comarques del Berguedà, del Ripollès i del Solsonès per consultar la possibilitat d'involucrar-se en el projecte vinculat als Jocs. El Govern també ha anunciat que la data prevista per a dur-les a terme serà el 24 de juliol, malgrat que encara no s’ha signat el decret de convocatòria.

Paral·lelament, en sessió plenària, la consellera de la Presidència va confirmar la implicació  de les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran, en un primer nivell, però també del Barcelonès, del Berguedà, del Ripollès i del Solsonès, en un segon nivell, en tant que existeix la possibilitat que s'hi puguin fer entrenaments, tecnificació o altres activitats complementàries esportives.

També anunciava que tots els informes relatius als Jocs ja estaven disponibles al web de la Generalitat i que, per tant, tothom qui volgués hi podia accedir. Tanmateix, el Síndic ha consultat la informació disponible i no es correspon amb la proposta tècnica anunciada pel Comitè Olímpic Espanyol (COE), de candidatura conjunta entre Catalunya i Aragó, i tampoc està actualitzada. De fet, la informació disponible al web fa referència a la proposta d’una candidatura en solitari de Catalunya.

Quant a la data de la consulta, i davant el malestar generat entre algunes entitats del territori que consideren poc adequat que sigui enmig de les vacances estivals, el Síndic exposa que el President de la Generalitat té un marge de temps ampli per a fixar aquesta data. En concret, la consulta popular ha d’ésser convocada en el termini de noranta dies a comptar de l’aprovació per iniciativa institucional, que va ser el 5 d’abril, i s’ha de fer en un termini d’entre trenta i seixanta dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació del decret de convocatòria.

Davant tot això, el Síndic suggereix al Govern de la Generalitat que estudiï la possibilitat de:

  • Modificar la data prevista per a les consultes per evitar que coincideixi amb el període de vacances d'estiu.
  • Incloure dins dels territoris a consultar la comarca del Barcelonès, també implicada com a seu per a la celebració de proves esportives de gel.
  • Publicar, sense demora, la informació actualitzada sobre el projecte de candidatura dels Jocs olímpics corresponent a l'acord aprovat pel COE i, en concret, tota la informació referent a la proposta esportiva (promoció de l'esport, disciplines, estadis esportius, intervencions i inversions necessàries), l'impacte econòmic en el territori, l'impacte en infraestructures i  l'impacte ambiental i social.

Tornar