Notícies

El síndic denuncia que l’impacte de la pandèmia en la salut mental evidencia mancances existents i no resoltes

04/05/2022

foto

S’han detectat desigualtats per raons socioeconòmiques a l'hora de gaudir d'una salut mental plena i d’accedir als serveis

Cal una coordinació interdepartamental per millorar la salut mental de la ciutadania

Hi ha problemes derivats de l’organització, la provisió i l’accessibilitat dels recursos existents

La pandèmia ha tingut efectes greus en la salut mental dels més joves

Aquest matí el síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha comparegut a la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions, que es va constituir el novembre de 2021 amb l’objectiu de garantir un model públic i integrat d'atenció a la salut mental i les addiccions, amb un marcat caràcter preventiu, d'assistència, rehabilitació, benestar, enfocament comunitari i proximitat.

Durant la seva intervenció, Rafael Ribó ha explicat la feina de la institució al llarg dels anys en aquesta matèria i ha posat l’accent en els principals problemàtiques i mancances que s’han detectat.

El síndic ha començat parlant de l’augment dels problemes relacionats amb la salut mental de la població, especialment arran de la pandèmia, la qual cosa ha exigit una resposta de l'Administració, que s’ha materialitzat en el Pacte nacional de salut mental i en un increment del pressupost destinat a aquest camp. Malgrat que les mesures endegades són positives, el síndic ha volgut destacar que les polítiques adreçades a atendre la salut mental, que aquí representen un 5% del pressupost del Departament de Salut, en altres països de l’entorn són d’entre el 8 i el 9%. En aquesta línia, el síndic també ha destacat que a banda de l’increment pressupostari en recursos sanitaris, cal una aposta clara per la prevenció i l’atenció comunitària, una cooperació interadministrativa i l’establiment de protocols de detecció i traspàs d’informació, i també l’actualització de programes com el calendari de seguiment de l’infant sa en l’atenció primària pediàtrica.

Un altre tema que preocupa el síndic és que hi ha una doble discriminació per raons socioeconòmiques a l'hora de fer efectiu el dret a gaudir d'una salut mental plena. D’una banda, hi ha una major prevalença entre la població més desafavorida a patir problemes de salut mental, i de l’altra, hi ha dificultat per accedir a recursos privats complementaris a l'atenció pública garantida.

El síndic també ha volgut posar de manifest que la majoria de les queixes plantejades a la institució al llarg dels anys han estat relacionades amb problemes derivats de l’organització, la provisió i l’accessibilitat dels recursos existents per atendre els problemes de salut mental. En concret, són destacables les queixes per les grans demores en la programació de visites als CDIAP (centres de detecció i intervenció d'atenció precoç), als CSMIJ (centres d'atenció a la salut mental infantil i juvenil) i als CSMA (centres de salut mental per a adults). També s’han rebut nombroses queixes per temes relacionats amb l'accés a recursos d'hospitalització per a pacients aguts i amb la durada dels tractaments. En aquest sentit, el síndic planteja que un nou model d'hospitalització i l’atenció a domicili podria ajudar a alleugerir la pressió i millorar l'acompanyament al pacient. El síndic també ha demanat que cal garantir l’equitat territorial en l’accés a la salut, ja que arran de les queixes rebudes s’han detectat mancances de cobertura en alguns punts.

Durant la intervenció, el síndic també s’ha mostrat preocupat per la salut mental infantil i juvenil, que ha empitjorat en el darrer quinquenni, però sobretot arran de la pandèmia, i ha recomanat promoure campanyes de sensibilització per evitar l’estigma. En aquest sentit, ha volgut recuperar la problemàtica pel que fa als ingressos residencials terapèutics, que ja va ser denunciada en un informe monogràfic que es va presentar l’any 2018 i que portava per títol El dret a la salut mental infantil i juvenil. Garanties en l'accés i l'atenció als centres residencials. Davant les problemàtiques recollides en l’informe, el síndic insisteix que cal fer una anàlisi de la cobertura dels recursos públics existents, tant en l’àmbit de salut com de serveis socials, i valorar la pertinència de proveir centres residencials per a infants i adolescents menors divuit anys que requereixin intervencions o tractaments de desintoxicació i/o psicoteràpia de manera intensiva amb acompanyament social. També manifesta que cal regular i supervisar que tot internament d'un infant en un centre residencial especialitzat es dugui a terme un cop exhaurides totes les opcions alternatives disponibles i durant el mínim temps possible.

En darrer lloc, davant les noves formes d'addicció entre joves i adolescents (jocs en línia, xarxes socials), el síndic reclama dotar les famílies d’eines de capacitació en la parentalitat positiva i l’alfabetització digital, incloure en el sistema educatiu formació sobre ús de la tecnologia i educació mediàtica i crear programes d'acompanyament en l'àmbit sociosanitari per prevenir i detectar comportaments addictius. En aquest context, Rafael Ribó ha avançat que la institució està treballant en l’elaboració d’un informe monogràfic sobre la protecció dels infants i adolescents en l’ús d’internet, i que s’ha iniciat d’ofici una investigació sobre el fenomen de les criptomonedes, arran d’una convenció sobre criptomonedes al Palau Olímpic de Badalona organitzada per IM Academy, una empresa nord-americana que està sent investigada per estafa piramidal arreu del món; d’acord amb les informacions publicades, sembla que l’empresa es dedica a captar adolescents i joves que, a canvi d'una inversió econòmica, entren a formar part d'una organització amb un funcionament de caràcter sectari, la qual, a base de publicitat enganyosa, promet l'enriquiment fàcil per mitjà de l'adquisició de criptomonedes.

 

Tornar