Notícies

El Síndic presenta els informes anuals als ens locals amb què té conveni de supervisió

13/05/2022

foto

Els informes anuals recullen les queixes i consultes rebudes del territori, les principals dades estadístiques i les resolucions acceptades i no acceptades

Les queixes recollides dels municipis amb conveni ja representen el 17% del total

La setmana passada el Síndic va culminar el lliurament dels informes anuals a tots els municipis i consells comarcals amb què té signat un conveni de col·laboració per garantir la defensa de les persones en l’àmbit local.

Aquests convenis, que tenen com a finalitat crear un marc de col·laboració i facilitar la comunicació mútua, estableixen que el Síndic ha d’oferir a l’ajuntament o al consell comarcal un informe amb la visió singularitzada de supervisió de les queixes i consultes tramitades referents al seu àmbit competencial. L’informe analitza la tipologia de queixes rebudes i tramitades durant el 2021 i també els motius pels quals les persones d’aquest territori han presentat queixes i consultes. També recull una sèrie de dades estadístiques sobre la tipologia de les queixes i les resolucions emeses, en funció de si han estat complertes, acceptades o no acceptades.

En concret, de la població que viu en les àrees en què el Síndic té conveni, s’han rebut 4.124 actuacions, que s’han materialitzat en 2.055 queixes i 2.069 consultes. Les actuacions procedents de persones que viuen als territoris amb conveni representen el 17% del total de les actuacions de l’any 2021, que van ser 24.953.

Els tres municipi on s’han iniciat més actuacions han estat Cerdanyola del Vallès (804 actuacions), Tarragona (324) i Manresa (276). No obstant l’anterior, si es té en compte el factor poblacional, Cerdanyola del Vallès seria el municipi que presenta més actuacions per habitants, una actuació per cada 71 habitants, seguit de Castellbisbal, una per cada 151. Per contra, els municipis amb menys queixes per habitant serien Olot, amb 552, i Salou, amb 594.

El conveni també estableix l’obligació que l’equip itinerant del Servei d’Atenció a les Persones del Síndic faci dues visites anuals al territori. Atenent al context viscut, la majoria s’han fet de manera telemàtica, telefònica o mitjançant una videotrucada. En concret, durant el 2021, el Síndic ha fet 115 desplaçaments al territori, 41 de presencials i 74 de telemàtics.

El conveni també regula la possibilitat que el síndic, o un representant de la institució, pugui assistir al Ple per exposar amb detall aquest informe i debatre’l. En aquest context, durant aquest any, el síndic té previst presentar l’informe als plens municipals de Molins de Rei, de Santa Perpètua de la Mogoda, d’Olot i de Castelló d’Empúries.

En el marc dels convenis, personal del Síndic també s’ha reunit freqüentment amb representants de l’Administració per fer un seguiment de l’aplicació d’aquest conveni. Per la seva banda, l’ens local es compromet a crear sistemes per divulgar la figura de la institució perquè la població en sigui coneixedora i es puguin habilitar mecanismes per fer del tot accessible aquest conveni.

Actualment ja són 42 els convenis de supervisió en funcionament. D’aquests 42, 39 són amb municipis i 3, de característiques similars, amb el Consell Comarcal de la Cerdanya, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Conselh Generau d'Aran.

Llistat d'ens locals amb conveni i enllaç als informes

Tornar