Notícies

El Síndic proposa la creació d’una comissió de supervisió de la policia a Catalunya

20/05/2022

foto

Ho ha recomanat en la compareixença a la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial del Parlament de Catalunya

La policia és un element indispensable en una democràcia, i ha de ser un servei proper a la ciutadania

Els mecanismes de control intern són necessaris però insuficients

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha comparegut a la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial a Catalunya amb l’objectiu d’avaluar la creació d’un mecanisme públic i independent de control, avaluació i investigació de les actuacions policials.

Ha començat repassant tota la feina feta per la institució els darrers anys en relació amb les actuacions policials, des de les protestes contra el Pla Bolonya a Barcelona de l’any 2009, les manifestacions de la plaça Catalunya de l’11M o els fets de l’octubre de 2017 fins a les manifestacions posteriors a la sentència del Tribunal Suprem que condemnava els líders independentistes.

Ribó ha destacat que la policia és una institució indispensable en una democràcia i que ha de ser un servei proper a la ciutadania i garant dels drets de les persones. En aquest context, ha recordat els principis que han de regir tota actuació policial, que són els d’oportunitat, congruència, necessitat i proporcionalitat, i ha reclamat més formació i mitjans per als professionals, a banda de treballar la cultura de la resolució alternativa de conflictes.

També ha parlat de la importància de la coordinació entre els diferents cossos policials, la qual sempre hauria d’estar comandada pels Mossos d’Esquadra, que cal regular com la policia integral de Catalunya, atès que segueix pendent l’aprovació de la llei de la policia de Catalunya. La vocació de policia integral de la policia autonòmica, com a instrument i via de protecció dels drets fonamentals, exigeix l’aprovació d’una llei que concreti les seves funcions i iniciatives.

A continuació, el síndic ha parlat de la necessitat de disposar de mecanismes de control sobre l’actuació de la policia, i ha distingit entre els controls interns i externs. El síndic considera que els controls interns, com ara l’actuació de la Unitat d’Afers Interns, són indispensables però insuficients. Quant als controls externs, ha destacat l’experiència de països en què s’han encarregat a institucions d’ombudsman, com Irlanda del Nord, o a comissions de drets humans.

Per al cas de Catalunya, es proposa crear una comissió de seguiment de l’actuació dels cossos policials, presidida pel Síndic, per garantir els principis de l’ètica policial. Aquesta comissió hauria d’estar formada per persones amb capacitat reconeguda en el camp de la seguretat, el dret i l’ètica, i tindria per objectiu supervisar el cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, els agents de les policies locals i els vigilants municipals, el personal de les empreses privades de seguretat i els membres de les forces i els cossos de seguretat de l’Estat (Guàrdia Civil i Cos Nacional de Policia) que prestin la seva activitat a Catalunya. En aquest punt, si calgués, el Síndic proposa la signatura d’un conveni amb el Defensor del Poble, tal com preveu l’article 3.2 de la Llei 24/2009.

Finalment, el síndic ha encoratjat els diputats i els membres de la Comissió a afrontar el debat i l’estudi ferm sobre els dispositius que han de tenir els professionals de l’ordre públic per exercir les seves competències. En aquest sentit, ha destacat que la policia catalana gaudeix del monopoli de la força (no pas del de la violència), i que convé concretar el marc d’actuació perquè la força s’exerceixi de la manera més adequada, tant per part dels agents com de les persones que la percebin, i amb els dispositius que el Parlament consideri més adequats (armament, encapsulaments, canons d’aigua, etc.). El síndic ha prestat una atenció especial a la manera com la força s’ha d’exercir sobre col·lectius vulnerables (menors, persones amb discapacitat o amb malalties mentals, etc.), i ha posat l’accent en la necessitat de crear mecanismes alternatius, com per exemple la Unitat de Mediació del cos de Mossos d’Esquadra, que es va crear arran d’una recomanació del Síndic de Greuges de Catalunya.

Tornar