Notícies

El síndic participa en el Congrés Europeu de l'Institut Internacional de l'Ombudsman amb una ponència sobre IA

30/05/2022

foto

El Congrés ha estat organitzat pel president europeu i defensor de Grècia Andreas Pottakis i el seu equip, i també s’ha celebrat la reunió de l’Assemblea General de tots els membres europeus

La potencial incidència de la intel·ligència artificial en els drets de la ciutadania interpel·la directament les institucions d’ombudsman

La normativa actual és un bon punt de partida, però cal regular nous aspectes

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, s’ha desplaçat a Súnion, Grècia, per participar a l’Assemblea General i la Conferència Europea de l'Institut Internacional de l'Ombudsman (IIO), on ha impartit una ponència sobre l'ús de les noves tecnologies i la intel·ligència artificial (IA).

Des del punt de vista del síndic, les aplicacions d'IA ofereixen una perspectiva de millora en l'anàlisi de dades que sostenen la presa de decisions, i facilita també poder personalitzar i adaptar els serveis que presten les administracions a les necessitats i singularitats de cada usuari o, en general, millorar-ne el funcionament. Això justifica que els poders públics potenciïn l'aplicació de mecanismes d'IA. Tanmateix, la seva potencial incidència en els drets de la ciutadania interpel·la directament les institucions d'ombudsman, en el seu paper de garants d'aquests drets davant les administracions. 

En aquest punt, Rafael Ribó ha volgut parlar dels principals riscos associats a la IA per als drets de les persones, entre els quals ha destacat l’opacitat, la discriminació i la possible vulneració del dret a la privacitat i la protecció de dades personals. Davant d’això, cal plantejar-se que la protecció que ofereix el marc jurídic general sembla insuficient per fer front als riscos específics que les tecnologies IA poden generar. En aquest sentit, si bé la normativa europea de protecció de dades personals constitueix un bon punt de referència i els paràmetres i mecanismes de protecció que preveu poden ser útils també per protegir altres drets de les persones que puguin resultar afectats per l'aplicació de tecnologies IA, hi ha alguns aspectes que cal regular prioritàriament, com ara la prevenció i la gestió de riscos, la transparència i la intel·ligibilitat, el rendiment de comptes, la minimització de dades, l’equitat en l’accés o la conveniència de crear un mecanisme de control i supervisió.

Quant a la igualtat de gènere, Rafael Ribó ha manifestat la necessitat que els sistemes d’intel·ligència artificial s’utilitzin com una eina per reduir les desigualtat entre homes i dones.

Per acabar, el síndic ha destacat que la IA imposa a les administracions un esforç tecnològic addicional per garantir la protecció de les persones consumidores i obliga a enfortir la col·laboració amb les associacions de persones consumidores. També obliga a incrementar la informació a les persones consumidores sobre els riscos o les irregularitats existents en la contractació de béns i serveis i a establir mitjans àgils i assequibles de resolució alternativa dels conflictes entre empreses i persones consumidores.

L’Assemblea General i el Congrés, que se celebren per regions cada quatre anys, de manera alternada amb els congressos mundials, han estat els primers organitzat pel defensor del poble grec i president europeu de l’IOI, Andreas Pottakis. Amb representants de 47 institucions d’ombudsman, amb format híbrid entre presencial i telemàtic, les sessions van tractar sobre els drets humans a les oficines d’ombudsman, l’ús de tecnologies i com aproximar-nos a les persones, en concret, a les més vulnerables i als col·lectius especials.

Tornar