Notícies

El Síndic obre una actuació d’ofici en relació amb l’accident ferroviari a Vila-seca

14/06/2022

foto (c) Google maps

L’accident per un xoc entre dos trens ha causat una trentena de ferits

El Síndic vol conèixer quina ha estat la causa de l'accident i quines actuacions s'han dut a terme per garantir els drets de les persones usuàries

Estudiarà totes les queixes que li puguin fer arribar les persones afectades

El Síndic de Greuges de Catalunya ha obert una investigació en relació amb l’accident que es va produir entre un tren de mercaderies i un tren de passatgers de la línia R16 a Vila-seca. D’acord amb les informacions publicades, una locomotora de l'empresa Cargometro no va aturar-se en un semàfor i va acabar impactant sobre el tren regional de la línia R16. Segons aquestes informacions, la locomotora del tren de mercaderies va tenir una fallada en els frens i no va poder respectar el semàfor vermell. De resultes de l’impacte, una trentena de persones van resultar ferides, cinc d’elles greus.

Mitjançant les peticions d’informació que s’han fet, Síndic vol conèixer quina es considera que ha estat la causa de l'accident i quines actuacions s'han dut a terme –o estan previstes– per garantir els drets de les persones que viatjaven en el comboi accidentat a l'assistència, la seguretat, la indemnització dels danys i la qualitat del servei. També vol saber com es gestionarà el dia a dia en aquesta línia i, en concret, si l'accident n’ha afectat la infraestructura. També vol saber quina és l'empresa responsable de fer el manteniment (revisions, inspeccions, etc.) del material rodant d'FGC que s'ha vist implicat en aquest accident, i si aquest material rodant estava al dia en el compliment de les obligacions legals relatives a la gestió de la seguretat i els requisits sobre els sistemes de control, circulació i seguretat ferroviària. En aquest context, s’ha demanat informació al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, a FGC, a l’Agència Catalana del Consum, a l’Ajuntament de Vila-seca i al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

El Síndic recorda que el Codi de consum de Catalunya considera que els transports són un servei bàsic, és a dir, un servei de caràcter essencial i necessari per a la vida quotidiana o que té un ús generalitzat entre les persones consumidores. A més, el mateix Codi identifica uns col·lectius d’especial protecció en les relacions de consum, com ara els infants i els adolescents, les persones grans, les persones malaltes, les persones amb discapacitats i qualsevol altre col·lectiu en situació d'inferioritat o indefensió especials.

El 2016 el Síndic va presentar al Parlament de Catalunya l'Informe sobre els drets de les persones en els serveis ferroviaris a Catalunya, que incloïa fins a 75 mesures per garantir els drets dels passatgers a un servei de qualitat. El mateix Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) determina que els poders públics han de promoure polítiques de transport i de comunicació basades en criteris de sostenibilitat, que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la mobilitat, i que garanteixin l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda. A banda, l’Estatut també disposa que els poders públics han de garantir la protecció de la salut, la seguretat i la defensa dels drets i els interessos legítims dels consumidors i usuaris.

El Síndic també va obrir actuacions d’ofici arran dels accidents ocorreguts a la xarxa de Rodalies de Catalunya a Vacarisses (2018), Castellgalí (2019) i Sant Boi de Llobregat (2022), i manifesta que ha rebut nombroses queixes al llarg dels anys.

La institució estudiarà detingudament totes les queixes que li facin arribar les persones afectades i treballarà per garantir els drets d’aquestes persones, tant en el marc de l'actuació d'ofici que s’ha obert com de les queixes que rebi en relació amb aquest cas. 

 

Tornar