Notícies

L’MCPT debat la praxi de la contenció mecànica i la regulació actual

15/06/2022

foto

Es commemora el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura 2022 amb l’organització d’una jornada sobre les contencions mecàniques

L’1 d’abril va entrar en vigor l’actual circular que regula l’aplicació dels mitjans coercitius als centres penitenciaris

El març de 2022 el Síndic va publicar un informe per analitzar la nova circular i el protocol dels mitjans coercitius als centres penitenciaris

Un any més, el Síndic de Greuges de Catalunya i el Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura (MCPT) han organitzat una jornada per commemorar el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura. Enguany, la jornada, que porta per títol “Respecte dels drets humans en la immobilització i la contenció mecànica en persones privades de llibertat”, ha volgut centrar el debat en el respecte dels drets humans en la immobilització i la contenció mecànica en persones privades de llibertat, especialment després de l’aprovació de la Circular 1/2022 de la Secretaria de Mesures Penals.

L’aprovació d’aquesta circular ha tornat a posar d’actualitat les circumstàncies en què es poden emprar aquestes mesures i els mètodes que es poden utilitzar, i va motivar l’informe del Síndic de Greuges Les contencions mecàniques al sistema penitenciari de Catalunya. Anàlisi de la praxi i del marc regulador. En aquest context, el Síndic ja va alertar de la regressió de drets que pot suposar l'aplicació d’aquest nou protocol dels mitjans coercitius als centres penitenciaris.

La jornada d’avui s’ha dividit en dues parts. En la primera, diversos experts han fet una ponència sobre aspectes concrets de les contencions mecàniques. El primer a intervenir ha estat Mark Kelly, membre del Comitè Europeu de Prevenció de la Tortura, que ha parlat sobre els informes i les recomanacions del Comitè Europeu de Prevenció de la Tortura al voltant de la contenció mecànica. En segon lloc, ha participat Olga Casado, membre de l’equip de treball de l’MCPT, que ha explicat la praxi de la contenció en el període 2019/2020 a partir de les visites dutes a terme en el marc de l’MCPT. Posteriorment, Brigit Blàzquez, sotsdirectora general de Programes de Rehabilitació i Sanitat, i Pedro Domínguez, sotsdirector general de Centres i Gestió Penitenciària, del Departament de Justícia, han presentat la nova Circular 1/2022 i han explicat les principals novetats que incorpora.

Les ponències han finalitzat amb la intervenció de l’adjunt general del Síndic, Jaume Saura, que ha explicat l’informe del Síndic d’avaluació del protocol i ha fet una valoració sobre els canvis que s'han fet i els que no s'han introduït per suggeriment de l’MCPT. Durant la seva intervenció, ha destacat alguns aspectes positius de la nova circular, com ara la voluntat d’anar cap a la contenció zero o el projecte d'implementació de càmeres i d’aparells de gravació d'àudio a totes les sales d'escorcolls, cel·les de contenció i les cel·les d'aïllament de tots els centres penitenciaris. També ha destacat com a positiva l’avaluació continuada de les regulacions i els protocols d'actuació, així com la formació específica al personal en les guies d'actuació penitenciària, o que es prevegi que l'avaluació mèdica es faci sense presència de funcionaris de règim interior, de conformitat amb el que estableix el Protocol d'Istanbul.

No obstant l’anterior, Saura ha estat crític tant amb la praxi de la contenció com amb alguns aspectes de la regulació actual. En concret, en relació amb la desescalada del conflicte mitjançant la contenció verbal, que a criteri del Síndic és cabdal per assolir el principi de contenció zero, l’adjunt ha manifestat que les guies d’actuació penitenciària, on es diu que està regulada, segueixen sense estar publicades i sense ser accessibles.

També ha destacat que en el protocol no hi ha cap apartat relatiu a quin ha de ser el procediment d’actuació en cas que es detecti una actuació inadequada o una mala praxi per part dels funcionaris actuants, i que no s’ha recollit el suggeriment del Síndic perquè les contencions mecàniques al llit de tipus mèdic que es fan a les infermeries orgàniques o de salut mental les duguin a terme professionals sanitaris i no de règim interior, com es regula actualment.

A criteri del Síndic, el protocol omet qualsevol referència a la durada màxima dels mitjans coercitius, i preveu que la comunicació de l'aplicació de qualsevol d’aquests mitjans es faci a l'autoritat judicial, sempre dins de les 24 hores següents a la finalització de la mesura, per bé que la normativa penitenciària diu que aquesta comunicació s’ha de fer de manera immediata. En un altre sentit, el protocol obvia qualsevol perspectiva de gènere pel que fa a l’aplicació de la contenció a internes.

Davant de tot això, més enllà del protocol en vigor, el Síndic demana disminuir el nombre de contencions, reduir-ne la durada, fer-les en perspectiva sanitària i de gènere i amb totes les garanties durant i després, i que incloguin l’avaluació dels procediments aplicats.

En la segona part de la jornada ha tingut lloc un debat entre tots els participants. La cloenda de la jornada ha anat a càrrec del síndic, Rafael Ribó.

Tornar