Notícies

El Síndic i l’Acadèmia del Cinema Català signen un conveni de col·laboració per a l’erradicació de la violència sexual

05/07/2022

foto
L’objectiu del conveni és establir un marc jurídic de col·laboració per a la protecció de les dones i les nenes i adolescents respecte de la violència sexual i per raó de gènere, l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere

El conveni preveu l’establiment d’una comissió mixta per fer-ne el seguiment i la supervisió de l’execució

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i la presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, han signat aquest matí un conveni amb l’objectiu d’establir un marc jurídic de col·laboració entre l’Acadèmia i el Síndic en relació amb la protecció de les dones i les nenes i adolescents respecte de la violència sexual i per raó de gènere, l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere.

Els compromisos adquirits pel Síndic amb la signatura del conveni són tramitar les queixes i resoldre les consultes que li traslladi l’Acadèmia en matèria de violència sexual, assetjament o abús de poder per raó de gènere, orientació́ sexual, raça, religió́ o edat; fer difusió, com a resposta a les consultes rebudes sobre aquesta matèria, del servei d’atenció a les víctimes o testimonis iniciat per l’Acadèmia del Cinema Català, i estudiar l’obertura de les actuacions d’ofici en matèria de protecció de les dones i de qualsevol persona davant de violència sexual, assetjament o abús de poder per raó de gènere, orientació́ sexual, raça, religió́ o edat, i decidir-ne l’obertura o motivar les raons de la no obertura.

Per la seva banda, l’Acadèmia es compromet a informar els seus socis i sòcies de les competències del Síndic de Greuges en relació amb la protecció pel que fa a la violència sexual, l’assetjament o l’abús de poder per raó de gènere, orientació́ sexual, raça, religió́ o edat o per raó de gènere, i del dret que tenen a presentar una queixa al Síndic de Greuges en el marc del que estableix la Llei reguladora de la institució. També es compromet a traslladar al Síndic, quan li ho demani la persona interessada i amb el seu consentiment vàlid per escrit, les queixes en matèria de violència sexual, i a demanar al Síndic que obri actuacions d’ofici en el marc de les seves competències en matèria de protecció de les dones o de qualsevol persona davant de casos de violència sexual, assetjament o abús de poder per raó de gènere, orientació́ sexual, raça, religió́ o edat.

El conveni preveu l’establiment d’una comissió mixta de seguiment i supervisió de l’execució d’aquest conveni, integrada, per part de l’Acadèmia del Cinema Català, per la vocal de la Junta, la senyora Maria Molins Raich, i dues persones tècniques amb experiència en igualtat i gènere; i per part del Síndic de Greuges, per l’adjunt general i l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants i adolescents. La Comissió té com a funció analitzar i debatre totes les incidències que es puguin produir en l’aplicació o interpretació del conveni, vetllar pel seu compliment, definir les actuacions per dur a terme els compromisos adquirits i desenvolupar les eines operatives necessàries per a la implementació d’aquests compromisos.

Tornar