Notícies

El síndic participa a la trobada anual de defensors universitaris de la Xarxa Vives d’Universitats

08/07/2022

foto
L’edició d’enguany ha estat organitzada per la Sindicatura de Greuges de la Universitat de Lleida

L’objectiu de la trobada ha estat abordar l’impacte de les resolucions dels ombudsman en la presa de decisions de les universitats

La XIII Trobada de Síndics de Greuges, Defensors i Mediadors Universitaris de la Xarxa Vives s’ha celebrat al rectorat de la Universitat de Lleida els dies 7 i 8 de juliol de 2022.

Amb l’objectiu d’abordar l’impacte de les resolucions dels síndics i les síndiques de greuges en la presa de decisions de les universitats, la trobada ha comptat amb la participació dels representants de les institucions d’ombudsman de les universitats de parla catalana.

En el marc de la seva intervenció, el síndic ha fet referència a qüestions que s’han analitzat a la institució, com ara els preus públics i l’enfortiment del sistema de beques, i ha recordat que considera necessària una avaluació de les necessitats reals existents en relació amb la cobertura dels preus establerts, i també que el sistema de beques ha de ser suficient, adequat i flexible en terminis i criteris per adaptar-se a les necessitats detectades. Així mateix, ha fet referència a la necessitat de potenciar l'educació inclusiva també a la Universitat.

El Síndic ha insistit també en la necessitat de garantir els drets del procediment administratiu comú amb relació als procediments de convalidació i reconeixement de crèdits, avaluació i criteris de correcció i procediments de revisió i reclamació; i en la necessitat de treballar en la prevenció, la detecció i l’abordatge de violències. Ha constatat que les dotze universitats catalanes disposen de protocols contra la violència masclista i també contra l’LGBTI-fòbia.

El síndic ha fet un repàs a la capacitat de treballar en xarxa amb els defensors universitaris, per tal d’enfortir les institucions de defensa de drets. Ha recordat l’existència dels Principis de Venècia, que són una gran eina per fixar els estàndards en les institucions d’ombudsman en els textos internacionals.

La Xarxa Vives d’Universitats és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l’acció conjunta de vint-i-dues universitats. La finalitat de la Xarxa Vives és potenciar les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord, Andorra i Sardenya, i també d’altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, a fi de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua.

Tornar