Notícies

Rafael Ribó conclou el seu mandat com a síndic de greuges de Catalunya

13/07/2022

foto

Rafael Ribó va ser escollit síndic per primer cop el juliol de 2004 i va ser reelegit l’any 2010

Rafael Ribó conclou avui el seu mandat com a síndic de greuges de Catalunya. Va prendre possessió del càrrec per primer cop l’any 2004 i va ser reelegit l’any 2010, d’acord amb la nova Llei del Síndic.

En el transcurs d’ambdós mandats, la institució ha tramitat més 370.000 actuacions; ha atès més de 617.000 persones, i ha presentat al Parlament més de 100 informes (42 anuals i 66 monogràfics), amb les corresponents compareixences al Ple i a la Comissió del Síndic de Greuges (més de 150 en total). També s’han signat 42 convenis de supervisió singular amb ajuntaments i consells comarcals, i s’han fet més de 1.200 desplaçaments pel territori per recollir queixes i consultes.

Ribó també ha ocupat diversos càrrecs a l’Institut Internacional de l’Ombudsman (IIO), del qual forma part des del 2006. Va ser president de la Junta Directiva Europea d’aquesta institució en dos mandats (2009-2012 i 2016-2021) i també va ser-ne director de la Junta Mundial.

Com a síndic, ha estat un dels fundadors de l’Associació Internacional de Comissaris de Llengua (IALC), constituïda a Barcelona l’any 2014. També ha impulsat, juntament amb altres ombudsman, la Xarxa Europea d’Ombudsman del Sector Energètic (NEON), fundada formalment a Brussel·les el gener de 2015.

A finals del mes de maig, Ribó va impartir una ponència titulada “L’estat dels drets” al recinte modernista de Sant Pau, i va servir per fer balanç del seus mandats com a titular de la institució. Durant la xerrada, Ribó alertava sobre la situació de determinats drets bàsics a la nostra societat i va concloure que cal defensar els drets més enllà de les lleis, per evolucionar cap a un sistema més democràtic i respectuós amb les persones. També va destacar que cal posar l’accent en les persones i superar el concepte de ciutadans, que pot ser restrictiu en el gaudi dels drets.

Avui es presenta un resum executiu del mandat que recull totes les competències que ha anat adquirint la institució al llarg dels anys, les xifres més destacades, els informes que s’han publicat, i les jornades i seminaris realitzats.

Rafael Ribó agraeix la feina feta a tot el personal de la institució i encoratja la nova síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, a seguir lluitant per garantir els drets de les persones, sobretot de les més vulnerables.

Tornar